Otázky a odpovědi

Jak poznám, kde mohu zaparkovat?

Označení: 

Na ulicích, kde parkování regulováno nebude, se nic nezmění.

Na ulicích, kde parkování regulováno bude, řidiči naleznou vodorovné modré dopravní značení. A k tomu značení svislé. Na tomto svislém značení se řidiči podle barev dozví, kdo zde může s parkovacím oprávněním parkovat. Rezident bude označen modře, abonent zeleně a návštěvník oranžově. Řidič se ze značky také dozví, v jaké oblasti se nachází, a časy, kdy je parkování regulováno. Obvykle zde bude dvouhodinová pauza bez regulace mezi 6 – 8 hodinou ve všední dny ráno, aby se usnadnila dopravní obsluha či třeba odvoz dětí do školy.

Vysvětlivky ke značce: 

PO-PÁ:
Zde značka určuje, v jaké dny je parkovací systém platný. V tomto případě od pondělí do pátku.

8-6h: 
Každá značka je opatřena časovým údajem. V příkladu je uvedeno, že parkovací systém platí celodenně, tedy od 8. hodiny ranní do 6. hodiny ranní následujícího dne. Tato regulace bude v nejexponovanějších částech města. I přesto je zajištěna obrátkovost aut v ranních hodinách (mezi 6:00 a 8:00), kdy lze například zavézt děti do školy či školky.  

Pokud je značka v režimu jako na obrázku, tedy od pondělí do pátku od 8 do 6 hodin, pak je zřejmé, že o víkendu regulace neplatí. V pátek ve 23:59 tak regulace končí a opět začíná od pondělí 0:01. 

Barevné proužky: 
Barevné proužky označují jednotlivé parkovací režimy 
•    Jsem rezident – hledám značky, kde je modrý pruh (pokud jsem ve své oblasti parkovacího systému)
•    Jsem abonent – hledám značky, kde je zelený pruh (pokud jsem ve své oblasti parkovacího systému)
•    Jsem návštěvník – hledám značky, kde je oranžový pruh, pokud chci zaparkovat v místě podléhajícím regulaci

Většinou jsou značky opatřeny:
•    Modrým a zeleným pruhem
•    Modrým, zeleným a oranžovým pruhem

Přesto si mohou jednotlivé městské části v budoucnu zvolit oblasti striktně rezidentní, abonentní či návštěvnické. Tyto oblasti pak budou řádné označeny jednotlivými pruhy. 

Oblast 1-01:
Číslo oblasti parkovacího systému  

Jak jde platit v parkovacích automatech?

Ve městě jsou instalovány nové parkovací automaty. V nich lze platit nejen mincemi, ale i platební kartou. Vozidlo je nutné registrovat v čase regulace vždy, tedy i v rámci 30/60 minut zdarma. V době mimo regulaci (víkend, 6-8 ráno ve všední dny) registrace nutná není. 

Uhradit parkovné lze i přes mobilní telefon. Aplikace pro Android zde. Návod pro iOS zde

Platí se za parkování i ve státní svátky?

Regulace parkování a jeho platba je nastavena na období od pondělí do pátek, a to nezávisle na státních svátcích či jiných významných dnech. Pokud tedy například vánoční svátky připadají na všední den, je parkování zpoplatněno. 

Potřebuji si něco vyřídit v oblasti parkovacího stání (např. pošta, úřad, děti do školy), ale nemám parkovací oprávnění

Potřebuji si něco vyřídit: 

•    Možnosti parkování podléhají regulaci jednotlivých městských částí, je proto potřeba pozorně sledovat dopravní značení a hledat místa určená pro návštěvníky (ta jsou opatřená značkou s oranžovým pruhem)
•    V těchto místech je pro návštěvníky možné krátkodobě zaparkovat zdarma (30 nebo 60 minut podle cenového pásma, nutné je se vždy registrovat do parkovacího automatu nebo přes mobil)
•    Delší parkování je zpoplatněno (úhrada v parkovacích automatech nebo prostřednictvím mobilní aplikace)
•    Mohu zaparkovat také na P+R parkovišti nebo v parkovacích domech

 

Kolik budu platit za parkovací oprávnění?

Vedení města Brna schválilo rozpětí cen pro jednotlivá parkovací oprávnění. Například pro roční parkovací oprávnění pro 1. auto rezidenta je stanoveno rozpětí 300 - 900 korun. Parkovací oprávnění pro 1. vozidlo abonenta může být zpoplatněno v rozmezí 3 - 12 tisíc korun. Každá městská část si nyní může zvolit svoji cenovou hladinu.

Konečné ceny zatím stanovila městská část Brno-střed: 

Rezident: 

  Cena
1. auto 0 Kč
2. auto 15 000 Kč
3. a další auto 30 000 Kč

Ceny jsou platné od 1.11.2018 v oblastech 1-02, 1-13 a 1-14 městské části Brno-střed. 

  Cena
1. auto 600 Kč
2. auto 15 000 Kč
3. a další auto 30 000 Kč

Ceny jsou platné od 1.9.2018 v oblasti 1-01 městské části Brno-střed. 

 

Abonent: 

  Cena
1. auto 6 000 Kč
2. auto 20 000 Kč
3. a další auto 20 000 Kč

 

Návštěvnické oprávnění

Rozvržení cenových pásem určuje městská část dle potřeb regulace parkování.

Cenové pásmo pro návštěvnický režim Doba pro parkování zdarma Cena za hodinu
1. pásmo 30 min 40 Kč
2. pásmo 60 min 10 Kč za první, 20 Kč za každou další
3. pásmo 60 min 10 Kč

Pokud jede návštěvník za konkrétním rezidentem, může jej požádat o parkovací oprávnění. Každý rezident, bez rozdílu věku, může svým návštěvám udělit parkovací oprávnění až na 150 hodin ročně (100 hodin mají rezidenti zdarma, dalších 50 hodin si mohou dokoupit za 100 Kč). Od 1. září 2018 bude v centru města fungovat pouze první cenová pásma, druhé pak bude fungovat od 1. listopadu. Třetí cenové pásmo návštěvnického režimu zatím nebylo stanoveno. 

Chci navštívit rezidenta (např. příbuzného, kamaráda), ale nemám parkovací oprávnění

Jsem návštěvník konkrétního rezidenta:

  • Mohu požádat o dočasné parkovací oprávnění
  • Každý rezident, bez ohledu na jeho věk či vlastnictví automobilu, může ročně poskytnou až 150 hodin parkovacího oprávnění (100 hodin ročně má zdarma, 50 hodin může dokoupit za 100 Kč)
  • Parkovací oprávnění lze návštěvám poskytnout přes osobní stránky uživatele 
  • Řidič, který dostane tyto parkovací hodiny, s nimi může parkovat na místech pro návštěvníky - tedy těch, které jsou na svislé značce označeny oranžovým pruhem. V nejužším centru města jsou tato místa pro návštěvníky jen na Rooseveltově, Benešově a Za Divadlem. Do historického jádra se takový řidič nedostane - má sice oprávnění parkovat, ale nemá oprávnění k vjezdu.

Bydlím v nájmu v oblasti placeného stání, ale nemám zde trvalé bydliště

V takovém případě rezidentní parkování vyřídit nelze, protože podmínkou je trvalý pobyt nebo vlastnictví nemovitosti. Viz níže. 

Podmínkou pro získání parkovacího oprávnění je nutné:  
•    Prokázání trvalého pobytu v oblasti parkovacího stání (občanský průkaz, pas) 
nebo
•    Prokázání vlastnictví nemovitosti v oblasti parkovacího stání (výpis z katastru nemovitosti) 


a dále:
•    Prokázání právního vztahu k vozidlu (např. technický průkaz vozidla, potvrzení od zaměstnavatele či leasingové společnosti)
•    Uhrazení poplatku za parkovací oprávnění

Jak se bude parkování kontrolovat?

Parkovací oprávnění je vázané na registrační značku vozidla. Nový systém bude kontrolován elektronicky a nebudou tak k dispozici žádné plastové ani papírové kartičky.  

Jsem rezident a přijede mi stěhovací služba. Zaparkuje legálně před domem?

Nový parkovací systém umožňuje každému rezidentovi, bez rozdílu věku či vlastnictví automobilu, udělit svým návštěvám až 150 hodin parkovacího oprávnění (100 hodin zdarma, 50 hodin za 100 Kč). Návštěvou může být například i služba - dovoz zboží, stěhování, atd. Parkovací oprávnění zadává rezident prostřednictvím osobních stránek uživatele. 

Jak poskytnu volné parkovací hodiny návštěvě?

Každý rezident, bez ohledu na věk či vlastnictví řidičského průkazu, má nárok na 100 volných parkovacích hodin ročně (dalších 50 hodin lze přikoupit za 100 Kč). 

Hodiny se udělují přes osobní stránku uživatele. Na úvodní stránce najdete funkci Registrace návštěvníka. Do formuláře pak uvedete datum a čas začátku / konce platnosti a RZ automobilu. 

Pokud možnost Registrace návštěvníka nevidíte, nemáte o 100 hodin zažádáno. Žádost provedete tak, že stisknete možnost Nové oprávnění -> Parkovací hodiny pro Rezidenta základní. 

Další funkce OSU najdete v manuálu zde.

Mám parkovací oprávnění, ale mé vozidlo je v servisu. Mám dočasně náhradní vozidlo.

Dočasnou změnu parametrů parkovacího oprávnění je možné provést bez udání důvodu čtyřikrát za rok, a to celkem na 14 dní. Pokud tedy mám auto v servisu a v mezidobí využívám jiný vůz, mohu změnu nahlásit:  
•    Fyzicky na pracovišti v ulici Zvonařka 5 
•    Elektronicky prostřednictvím osobní stránky uživatele

Pokud máte vozidlo v servisu déle, můžete si v systému tuto lhůtu prodloužit dle potřeb. Stačí jen doložit důvod (např. potvrzení ze servisu). 

Změny jsou prováděny bez poplatku.

 

Jak to bude s parkováním motocyklů?

Motocykly v novém parkovacím systému nepodléhají regulaci, proto pro ně není nutné vyřizovat parkovací oprávnění. 

Proč nejsou hotová záchytná parkoviště na okraji centra? Budou mít lidé kde parkovat?

Parkoviště, která v Brně jsou, mají obvykle volnou kapacitu. Jakmile totiž řidiči mají možnost parkovat někde zadarmo, neváhají vynaložit velké množství času na nalezení takového parkovacího místa. A jakémukoliv zpoplatnění, byť symbolickému, se vyhnou. Dokud tedy nebude nový systém parkování ve městě zaveden ve větším rozsahu, byla by parkovací místa prázdná a nevyužívaná. Jejich výstavba se tedy připravuje postupně, míst bude přibývat souběžně s rozšiřováním systému parkování. Provoz prázdných parkovacích domů by byl neefektivní a drahý.

Chci rezidentní parkovací oprávnění

Jsem rezident: 
•    Fyzická osoba s trvalým pobytem ve vymezené oblasti
nebo
•    Majitel nemovitosti ve vymezené oblasti (pouze fyzická osoba) 

Co potřebuji k vyřízení parkovacího oprávnění:
•    Prokázání trvalého pobytu (občanský průkaz, pas) 
nebo
•    Prokázání vlastnictví nemovitosti (výpis z katastru nemovitosti) 
•    Prokázání právního vztahu k vozidlu (velký technický průkaz vozidla, v případě firemního vozidla postačí malý technický průkaz a potvrzení od zaměstnavatele, v případě vozu na leasing postačí rovněž malý technický průkaz a smlouva s leasingovou společností)
•    Uhrazení poplatku za parkovací oprávnění

Kolik mě bude parkovací oprávnění stát: 
 

  Cena
1. auto 0 Kč
2. auto 15 000 Kč
3. a další auto 30 000 Kč

Ceny jsou platné od 1.9.2018 v oblastech 1-02, 1-13 a 1-14 městské části Brno-střed. 

  Cena
1. auto 600 Kč
2. auto 15 000 Kč
3. a další auto 30 000 Kč

Ceny jsou platné od 1.9.2018 v oblasti 1-01 městské části Brno-střed. 

Na jak dlouho platí parkovací oprávnění?

Parkovací oprávnění je vydáváno na 1 rok. Platnost začíná běžet okamžikem uvedeným v oprávnění. 

Jsem držitel průkazu OZP označený symbolem ZTP nebo ZTP/P. Jak se mě parkovací systém týká?

Pokud zaparkuji na místech určených pro ZTP v rámci parkovacího systému, mám parkování i nadále zdarma. Pokud chci zaparkovat mimo tato místa, týká se mě nový systém parkování v plném rozsahu. 

Speciální systém platí v nejužším centru Brna, kde je regulovaný vjezd. Pokud jsem držitel průkazu OZP označený symbolem ZTP nebo ZTP/P, mohu si vyřídit oprávnění k vjezdu, které je zdarma. Mohu pak parkovat na místech určených pro ZTP. Jako držitel průkazu OZP označený symbolem ZTP/P mohu parkovat 3 hodiny i na místech pro rezidenty a abonenty. 

 

Koho se týká změna od 1. září?

Od 1. září se nový systém spouští v nejužším centru města. Zde platila regulace už nyní, lidé zde měli takzvané R, RP nebo F karty. To se nyní změní. Nový systém bude kontrolován elektronicky (nebudou k dispozici žádné plastové ani papírové kartičky nebo výjimky). 

Příslušná oprávnění si musí vyřídit lidé, kteří zde mají takzvaná vyhrazená parkovací stání, zásobování, které vjíždí do centra, a další obsluha.

Pro režim návštěvníků je v této oblasti vyhrazeno jen několik ulic: Rooseveltova, Za Divadlem, Benešova či Divadelní (30 minut zdarma, posléze 40 Kč za hodinu). Zde bude možné platit u parkovacích automatů (mincemi či kartou) nebo přes parkovací aplikaci v mobilu. Dopředu si návštěvníci nemusí vyřizovat nic. Návštěvníci mohou samozřejmě také využít parkovacích domů.

Chci abonentní parkovací oprávnění

Jsem abonent: 
•    Podnikající fyzická nebo právnická osoba se sídlem ve vymezené oblasti
nebo
•    Podnikající fyzická nebo právnická osoba s provozovnou ve vymezené oblasti

Co potřebuji k vyřízení parkovacího oprávnění:
•    Prokázání existence sídla nebo provozovny (výpis z obchodního rejstříku) 
•    Prokázání právního vztahu k vozidlu (velký technický průkaz vozidla, případně potvrzení od leasingové společnosti)
•    Uhrazení poplatku za parkovací oprávnění

Kolik mě bude parkovací oprávnění stát: 
 

  Cena
1. auto 6 000 Kč
2. auto 20 000 Kč
3. a další auto 20 000 Kč

Ceny jsou platné od 1.9.2018 ve vymezených oblastech městské části Brno-střed.

Jsem cizinec a chci parkovací oprávnění

Cizinec může získat parkovací oprávnění pro rezidenty, pokud prokáže trvalý pobyt, přechodný pobyt nebo vlastnictví nemovitosti v oblasti parkovacího systému. Dále musí prokázat právní vztah k vozidlu a uhradit poplatek. 


Prokázání trvalého pobytu: 
Osoby, které nejsou občany České republiky (cizinci) a zároveň jsou občany Evropské unie:

•    cestovním dokladem a
•    průkazem o povolení k trvalému pobytu, potvrzením o přechodném pobytu


Osoby, které nejsou občany České republiky (cizinci) a zároveň nejsou občany Evropské unie:
•    cestovním dokladem a
•    průkazem o povolení k pobytu vydaným cizinci s povoleným trvalým pobytem na území České republiky.

Prokázání vlastnictví nemovitosti: 
•    občanským průkazem nebo cestovním dokladem a
•    výpisem z katastru nemovitostí dokládajícím, že žadatel vlastní nemovitou věc v oblasti.

Prokázání právního vztahu k automobilu: 
•    např. technickým průkazem, potvrzením od zaměstnavatele či leasingovou smlouvou

Uhrazení poplatku
 

Mám parkovací oprávnění, ale koupil jsem jiné vozidlo

Parkovací oprávnění lze jednoduše změnit na jinou registrační značku. Stačí prokázat právní vztah k novému vozidlu (například technický průkaz, smlouva s leasingovou společností nebo potvrzení od zaměstnavatele):
•    Fyzicky na pracovišti v ulici Zvonařka 5 
•    Elektronicky prostřednictvím osobní stránky uživatele

Současně však zaniká parkovací oprávnění pro původní vozidlo, respektive původní RZ. 


Změny jsou prováděny bez poplatku.
 

Co jsou osobní stránky uživatele a jak je mohu zřídit?

Osobní stránky uživatele je elektronický účet, přes který je možné vyřídit parkovací oprávnění elektronicky. Prostřednictvím tohoto účtu pak může rezident udělovat parkovací oprávnění svým návštěvám (ty mohou parkovat v návštěvnickém režimu - oranžový pruh na svislém dopravním značení), prodlužovat své parkovací oprávnění nebo měnit registrační značku vozidla, pokud jej má například v servisu. 

Žádost o osobní stránky uživatele je možné podat těmito způsoby:
-    při osobním jednání na pracovišti v ulici Zvonařka 5 (vyřízení obratem)
-    v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím elektronické podatelny (na výřízení je ze zákona 30 dní)

Kdo si musí vyřídit dokumenty do 1. listopadu?

Od 1. listopadu se nový systém spouští ve třech oblastech severně od historického jádra. Jedná se o oblasti v okolí ulic Antonínská, třída Kapitána Jaroše a Grohova. Oprávnění si zde musí do tohoto data vyřídit lidé, kteří jsou zde rezidenty nebo abonenty. 

Kam poputují peníze vybrané z nového parkovacího systému?

Peníze vybrané v tomto systému směřují do Fondu mobility, z něhož se zpět budou investovat do opatření pro lepší parkování a nových parkovišť.

Kolik bude parkovacích míst? Slyšel jsem, že jich kvůli novému systému téměř třetina ubyde.

Například v oblastech kolem Antonínské, třídy Kapitána Jaroše a Grohovy, kde se bude rezidentní parkování zavádět od listopadu, je nyní 3731 míst k parkování. Po zavedení nového značení jich ubyde 28, tedy ani ne jedno procento. Tento úbytek by navíc nastal bez ohledu na rezidentní parkování v okamžiku rekonstrukce vozovky nebo chodníku, projekt by totiž musel splňovat aktuálně platné normy.

Kdo určí, kde všude bude nový systém zaveden? Nepovedou změny k tomu, že se zhorší situace pro všechny?

Parkovací režimy v jednotlivých ulicích určuje městská část. Městská část také rozhodne o tom, zda se k novému systému připojí, a ve kterých ulicích chce parkování regulovat. Regulaci parkování dává smysl zavádět tam, kde mají rezidenti problém s parkováním, nebo kde je přetlak vozidel přes den. Dá se tedy předpokládat, že na většině území Brna bude regulace prováděna jen v nočních hodinách. Přes den bude parkování neregulováno, tedy nezpoplatněno. Cílem není bezúčelně vybírat peníze, ale umožnit více lidem zaparkovat a vyřídit potřebné záležitosti.

Sídlo mé společnosti a místo trvalého pobytu se nachází v jiných oblastech. Jaká oprávnění si potřebuji vyřídit?

Pokud potřebujete stát s firemním vozidlem v době platnosti omezení na obou lokalitách, je vhodné si zajistit obě oprávnění, tedy abonentní i rezidentní. K získání parkovacího oprávnění pro abonenty je potřeba:   

  
•    Prokázat existenci sídla nebo provozovny (výpis z obchodního rejstříku) 
•    Prokázat právní vztah k vozidlu (např. technický průkaz vozidla, potvrzení od leasingové společnosti, potvrzení od zaměstnavatele v případě firemního vozidla)
•    Uhrazení poplatku za parkovací oprávnění

Aktuality

2. 9. 2019

Mobilní informační centrum - Moravské náměstí

Přijďte navštívit náš promo tým Parkování v Brně, který je od 2.9. do 6.9. na Moravském náměstí (vždy od 12:00 do 18:00). Ochotní pracovníci jsou připraveni na všechny vaše otázky týkající se změn v parkovacím systému.

21. 8. 2019

Od podzimu bude parkování v Brně jednodušší

Spouštíme informační kampaň, jejímž cílem je seznámit rezidenty, abonenty i návštěvníky Brna s vylepšeným systémem parkování, který začne platit od 30. září.

Do schránek všech brněnských domácností by měl být do konce srpna doručen manuál Vím, jak parkovat v Brně. V elektronické podobě jej najdete již nyní zde

5. 8. 2019

Parkovací systém zlevní dřív

Zatímco nová pravidla parkovacího systému začnou platit od 30. září, avizované zlevnění přichází dříve. Radní totiž schválili aktualizaci ceníku s dřívější platností, protože loni začal parkovací systém fungovat již od 1. září. Při prodlužování oprávnění tak budou rezidenti a abonenti platit méně -> v souladu s podzimními změnami. Tato změna je přínosná zejména pro rezidenty a abonenty z ...