Otázky
a odpovědi

Platí se za parkování o víkendu i ve státní svátky?

Parkování se hradí pouze v pracovní dny. Státní svátky a víkendy jsou zdarma a vozidlo nemusíte nikde registrovat. 

Jak mohu zaplatit za parkování?

Platba přes parkovací automat: 

 1. Zaparkujte
 2. Najděte nejbližší parkovací automat
 3. Zadejte RZ vozidla
 4. Zvolte dobu stání
 5. Pokud doba stání přesáhne bezplatnou dobu (30 nebo 60 minut), zaplaťte mincemi nebo platební kartou
 6. Odeberte si parkovací lístek (netřeba jej umísťovat do vozidla, slouží pouze jako váš doklad)


Platba přes mobilní aplikaci

 1. Stáhněte si mobilní aplikaci (Android, iOS, web)
 2. Zpřístupněte svoji polohu
 3. Zadejte RZ vozidla a číslo platební karty
 4. Po zaparkování spusťte aplikaci, nastavte si dobu parkování a potvrďte platbu


Platba přes SMS

 • Napište SMS ve tvaru BR mezera Zóna mezera RZvozidla mezera DobaParkování 
 • Odešlete na číslo 902 06
 • Modelový příklad pro zónu B na 120 minut: BR B 1B11234 120
 • BR = poznávací znak pro parkování v Brně, tato hodnota se nikdy nemění
 • B = označuje zónu, ve které stojíte (BR A pro zónu A nebo BR B pro zónu B, číslo oblasti se už nezadává)
 • 1B11234 = RZ vozidla
 • 120 = doba parkování, v zóně B lze zakoupit 120 minut, v zóně A 90 minut
 • U = volitelný parametr, který v SMS zprávě být nemusí -> zašle upozornění na blížící se konec platnosti oprávnění


Víte, že...: 

 • Parkovací automaty byly upravoveny tak, aby byly více viditelné a přehledné
 • Monitor parkovacích automatů je nepřetržitě v pohotovostním režimu
 • Rozsvítí se poté, co ho řidič aktivuje dotykem. Není vypnutý!
 • Pokud volíte platbu přes parkovací automat, nezapomeňte se přesvědčit, že se nachází ve stejné zóně jako vaše vozidlo
 • Správné označení najdete na každém parkovacím automatu
 • V zóně A parkovací automat nenajdete (s výjimkou ulice Besední), lze platit jen pomocí aplikace nebo SMS
 • Mapu parkovacích automatů najdete zde
 • Parkování je možné v mobilní aplikaci libovolně prodlužo­vat online odkudkoliv

Bydlím v nájmu v oblasti placeného stání, ale nemám zde trvalé bydliště

V takovém případě rezidentní oprávnění vyřídit nelze, protože podmínkou je trvalý pobyt nebo vlastnictví nemovitosti.

Kolik stojí parkovací oprávnění?

 Ceník: 

Rezident:

1. auto 200 Kč
2. auto 8 000 Kč
3. a další auto 12 000 Kč

Abonent

1. auto 4 000 Kč
2. a další auto 18 000 Kč


Jaký je rozdíl mezi zónou a oblastí?

Je to jednoduché. Barevnými zónami se řídí návštěvníci. Oblasti jsou naopak důležité pro rezidenty a abonenty, kteří mají vyřízené parkovací oprávnění a parkují díky principu květinka i ve všech sousedících oblastech.

Kdy se budou zavádět další oblasti parkovacího systému?

Zavádění bude postupné a veškeré informace najdete www.parkovanivbrne.cz a na Facebooku @parkovanivbrnecz

Mapa s již známým rozšířením v roce 2020: 


Jsem rezident a přijede mi instalatér. Zaparkuje legálně před domem?

Každý rezident, bez ohledu na jeho věk či vlastnictví automobilu, může ročně poskytnou až 300 hodin parkovacího oprávnění (200 hodin ročně má zdarma v zónách A, B, v zóně C pak 100 hodin. Dalších 50 hodin lze dokoupit za 100 Kč). Parkovací oprávnění lze návštěvám poskytnout přes osobní stránky uživatele. Návštěvou může být například i služba - dovoz zboží, stěhování, atd. 


Jak se parkování kontroluje?

Parkovací oprávnění je vázané na registrační značku vozidla. Monitoring probíhá prostřednictvím speciálních vozidel s kamerami.

Jak si prodloužím parkovací oprávnění?

Prodloužení stávajícího oprávnění můžete jednoduše provést přes osobní stránky uživatele. Na úvodní obrazovce zvolte “Prodloužení oprávnění”, vyberte příslušné oprávnění a odešlete žádost. Po jejím zpracování vám přijdou platební instrukce mailem.

‼️DŮLEŽITÉ: Prodloužit lze jen platné opravnění. Pokud jste si parkovací oprávnění zapomněli prodloužit, musíte podat novou žádost a dokládat všechny potřebné dokumenty znovu. Do té doby není registrační značka vašeho vozidla v systému, takže parkujete v režimu Návštěvníka.


Chci navštívit rezidenta (např. příbuzného, kamaráda), ale nemám parkovací oprávnění

Jsem návštěvník konkrétního rezidenta:

 • Každý rezident, bez ohledu na jeho věk či vlastnictví automobilu, může ročně poskytnou až 300 hodin parkovacího oprávnění (200 hodin ročně má zdarma v zónách A, B, v zóně C pak 100 hodin. Dalších 50 hodin lze dokoupit jednou ročně za 100 Kč)


 • Parkovací oprávnění lze návštěvám poskytnout přes osobní stránky uživatele 
 • Řidič, který dostane tyto parkovací hodiny, s nimi může parkovat v „kytičce“ rezidenta (v jeho oblasti a všech sousedících)
 • Nezapomeňte, že do zóny A je nutné vlastnit oprávnění k vjezdu, i přestože dostanete volné parkovací hodiny od místního rezidenta
 • Pokud mi rezident neposkytne volné hodiny, pak mohu zaparkovat jako návštěvník a zaplatit parkování přes parkovací automat nebo mobilní aplikaci

Co znamená princip květinky?

Brno zvolilo princip „květinky“, díky kterému platí parkovací oprávnění nejen v oblasti, kde bydlím (střed květinky), ale i ve všech sousedících oblastech (okvětní lístky květinky). Tím se značně rozšiřuje území, na kterém lze zaparkovat.


Jak to funguje? 

V ideálním případě chce každý rezident nebo abonent zaparkovat před svým domem či provozovnou. Když se mu to nedaří, zkouší vedlejší ulice. Díky principu květinka mohou rezidenti a abonenti parkovat v okolních ulicích bez ohledu na hranici jejich rezidentní / abonentní oblasti (střed květinky). Aby se rozšířilo území, kde mohou zaparkovat, a zároveň nebyli znevýhodněni rezidenti / abonenti na hranici oblastí, jejich rezidentní a abonentní oprávnění platí i ve všech sousedních oblastech. Sousedící oblast znamená oblast, kdy se střed květinky dotýká hranou nebo rohem jiné oblasti.


Pro historické centrum města (zóna A, oblast 1-­01) platí zvláštní pravidla:

 • Vjezd pouze s platným povolením k vjezdu
 • Parkovat zde mohou pouze rezidenti a abonenti z této oblasti
 • Ostatní rezidenti a abonenti z jiné oblasti v oblasti 1-­01 parkovat nemohou (ani kdyby šlo o přímé sousedství, a tím pádem o okvětní lístky květinky). 1­-01 nemůže být okvětním lístkem.


Mám parkovací oprávnění, ale mé vozidlo je v servisu. Mám dočasně náhradní vozidlo.

Přes osobní stránku uživatele lze měnit registrační značku používaného vozidla 4x ročně v maximálním souhrnu na 14 dní bez udání jakéhokoliv důvodu. Pokud je vozidlo v servisu déle, změna je možná za předpokladu, že doložíte důvod (např. potvrzení ze servisu). Stejný postup platí v případě prodeje automobilu a pořízení nového. 

Bydlím v oblasti, která přímo sousedí s regulovaný­mi oblastmi. Můžu si zařídit parkovací oprávnění?

Pokud bydlíte v oblasti, která přímo sousedí s regulovanými oblastmi (to znamená, že ve vedlejší oblasti jsou již namalované modré čáry a u vás ještě nikoliv), nemusíte se bát, že nezaparkujete. Parkovací oprávnění si můžete (ale nemusíte) vyřídit s předstihem. Systém květinky vám dává výhodu parkovat i v sousedních oblastech (mimo historické centrum). 

Jak poskytnu volné parkovací hodiny návštěvě?

Každý rezident má nárok na volné parkovací ho­diny pro své návštěvy, o které je třeba si požádat. Hodiny se udělují přes osobní stránku uživatele (OSU). Na úvodní stránce najdete funkci Regist­race návštěvníka. Do formuláře vyplníte datum, čas začátku a konce parkování a RZ automobilu. Pokud možnost Registrace návštěvníka nevidíte, nemáte o 100 nebo 200 hodin zažádáno. Žádost provedete tak, že stisknete v OSU možnost Nové oprávnění ­> Parkovací hodiny pro Rezidenta zá­kladní. O volné parkovací hodiny může zažádat každý rezident, bez ohledu na věk či vlastnictví automobilu. Žádat o volné parkovací hodiny lze jednou za rok.

Na jak dlouho platí parkovací oprávnění?

Parkovací oprávnění je vydáváno na 1 rok. Platnost začíná běžet okamžikem uvedeným v oprávnění. 

Co jsou osobní stránky uživatele a jak je mohu zřídit?

Osobní stránky uživatele (tzv. OSU) je elektronický účet, přes který je možné vyřídit parkovací oprávnění online. Prostřednictvím tohoto účtu může např. rezident nebo abonent udělovat parkovací oprávnění svým návštěvám, prodlužovat své parkovací oprávnění nebo dočasně měnit registrační značku vozidla, pokud ho má například v servisu.

Žádost o osobní stránky uživatele je možné podat těmito způsoby: 

 • fyzicky na pracovišti v ulici Zvonařka 5 (vyřízení obratem)
 • v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým popisem prostřednictvím elektronické podatelny nebo datovou schránkou (běžná doba vyřízení je 10 dní, maximální lhůta stanovená zákonem je 30 dní)

Co je to předplacené návštěvnické oprávnění do zóny B?

Jedná se o službu určenou především lidem, kteří pracují a přes den parkují v centru, ale dojíždí odjinud. Díky předplacenému oprávnění mohou zaparkovat kdekoliv v zóně B. Předplacené oprávnění si může vyřídit každý bez ohledu na trvalé bydliště, či na vztah k vozidlu. Platí pouze pro zónu B od 6 do 17 hodin

Ceny předplaceného návštěvnického oprávnění

Týdenní 400 Kč
Měsíční 1 200 Kč
Roční 12 000 Kč

Zakoupit se dá v kontaktním pracovišti na Zvonařce nebo přes Osobní stránku uživatele. 

Kdo určí, kde všude bude nový systém zaveden? Nepovedou změny k tomu, že se zhorší situace pro všechny?

Městská část rozhoduje o tom, zda se k novému systému připojí, a ve kterých ulicích chce parkování regulovat. Regulaci parkování má smysl zavádět tam, kde mají rezidenti problém s parkováním, nebo kde je přes den velký přetlak vozidel. Na většině území Brna bude regulace zavedena jen v nočních hodinách (zóna C). Přes den bude parkování bez regulace, tedy zdarma. Cílem nového parkovacího systému není bezúčelně vybírat peníze, ale umožnit více lidem zaparkovat.

Mapa oblastí, kde se parkovací systém v roce 2020 rozšíří: 


Jsem držitel průkazu OZP označený symbolem ZTP/P. Jak se mě parkovací systém týká?

Máte průkaz ZTP/P a parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením? Vyřiďte si BEZPLATNĚ parkovací oprávnění a v každé oblasti můžete jednou za den 3 hodiny parkovat ZDARMA. 

Jak vyřídit parkovací oprávnění:

 • Osobně na kontaktním pracovišti v ulici Zvonařka 5
 • Elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo s elektronickým podpisem (dokument Žádost o založení osobní stránky uživatele a zaslání nezbytných příloh)
 • S neověřenou plnou mocí a potřebnými dokumenty lze pověřit kohokoliv, aby oprávnění vyřídil v zastoupení
 • Vyřízení parkovacího oprávnění je ZDARMA


K vyřízení oprávnění je potřeba: 

 • občanský průkaz nebo cestovní pas
 • průkaz OZP označený symbolem
 • ZTP/P parkovací průkaz osoby se zdravotním postižením


Důležité:

 • Regulace platí pouze v pracovní dny
 • O víkendech a svátcích je parkování ZDARMA celý den
 • Parkování je zdarma v každé oblasti jednou za den na 3 hodiny
 • Pro parkování v zóně A je nutné vyřídit povolení k vjezdu a je možné ho vyřídit zdarma
 • Parkování ZDARMA pro osoby ZTP/P je možné využit jednou za kalendářní den v jedné oblasti a uživatel musí mít oprávnění

 

Jsem cizinec a chci parkovací oprávnění

Cizinci s přechodným pobytem mají možnost si parkovací oprávnění vyřídit. Stačí doložit

 • právní vztah k automobilu
 • průkaz totožnosti
 • doklad o přechodném pobytu

Mám parkovací oprávnění, ale koupil jsem jiné vozidlo

Parkovací oprávnění lze jednoduše změnit na jinou registrační značku. Stačí prokázat právní vztah k novému vozidlu (například technický průkaz nebo osvědčení o registraci vozidla, smlouva s leasingovou společností nebo potvrzení od zaměstnavatele):

 • Fyzicky na pracovišti v ulici Zvonařka 5 
 • Elektronicky prostřednictvím osobní stránky uživatele

Současně však zaniká parkovací oprávnění pro původní vozidlo, respektive původní RZ. Změny jsou prováděny bez poplatku.

 

Jak je to s parkováním motocyklů?

Tam, kde je regulace, tedy oblast placeného stání, parkují motorky zdarma. Je ale nutné si předem vyřídit oprávnění. Postup je stejný jako u auta, oprávnění však není vázané na trvalý pobyt, jen na RZ motorky.

Kam poputují peníze vybrané z nového parkovacího systému?

Peníze vybrané v tomto systému směřují do Fondu mobility, z něhož se zpět budou investovat do opatření pro lepší parkování, nových parkovišť a celkově pro zlepšení dopravní situace. 

Sídlo mé společnosti a místo trvalého pobytu se nachází v jiných oblastech. Jaká oprávnění si potřebuji vyřídit?

Pokud potřebujete stát s firemním vozidlem v době platnosti omezení na obou lokalitách, je vhodné si zajistit obě oprávnění, tedy abonentní i rezidentní. K získání parkovacího oprávnění pro abonenty je potřeba:     

 • Prokázat existenci sídla nebo provozovny (výpis z obchodního rejstříku)
 • Prokázat právní vztah k vozidlu (např. technický průkaz vozidla, potvrzení od leasingové společnosti, potvrzení od zaměstnavatele v případě firemního vozidla)
 • Uhrazení poplatku za parkovací oprávnění


Kde stojím?

Aktuality

15. 11. 2019

Motocykly v parkovacím systému

Motocykly mohou mít parkování zdarma, pokud si vyřídíte bezplatné parkovací oprávnění. Pokud motocykl nemá platné oprávnění, musíte uhradit poplatek za parkování dle ceníku pro danou zónu. Vyřídit parkovací oprávnění si může každý, nezávisle na místě bydliště. Stačí jen doložit technický průkaz od motocyklu.V rámci parkovacího systému jsou vyhrazena i speciální místa pro motocykly. Zde nemusíte ...

11. 11. 2019

18. listopadu se přidávají další oblasti placeného stání

V těchto dnech probíhají finální přípravy pro zapojení nových oblastí, které dokončí prstenec kolem historického centra Brna.

Konkrétně jde o:

 • 1-03 Bratislavská
 • 1-04 Koliště
 • 1-11 Kopečná
 • 1-12 Pellicova

Pro návštěvníky je důležité, že tyto oblasti spadají do zóny B. První hodina parkování je zdarma, každá další za 30 Kč. Platit lze přes ...

6. 11. 2019

Prodloužení parkovacího oprávnění

Prodloužení parkovacího oprávnění provedete přes osobní stránky uživatele velmi jednoduše. Na úvodní obrazovce zvolte “Prodloužení oprávnění”, vyberte příslušné oprávnění a odešlete žádost. Po jejím zpracování vám přijdou platební instrukce mailem.

‼️DŮLEŽITÉ: Prodloužit lze jen platné opravnění. Pokud jste si parkovací oprávnění zapomněli prodloužit, musíte podat novou žádost a dokládat ...

Facebook Brno

© Statutární město Brno. Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.