Parkování pro abonenty

Výhodou zavedení nového parkovacího systému je, že se reguluje dlouhodobé stání vozidel a zvýší se jejich obrátkovost.

Abonent se pozná tak, že je:
•    Podnikající fyzická nebo právnická osoba se sídlem ve vymezené oblasti
nebo
•    Podnikající fyzická nebo právnická osoba s provozovnou ve vymezené oblasti

Co potřebuji k vyřízení parkovacího oprávnění:
•    Prokázání existence sídla nebo provozovny (výpis z obchodního rejstříku) 
•    Prokázání právního vztahu k vozidlu (např. technický průkaz vozidla, potvrzení od leasingové společnosti)
•    Uhrazení poplatku za parkovací oprávnění

Kolik mě bude parkovací oprávnění stát:

  Cena
1. auto 6 000 Kč
2. auto 20 000 Kč
3. a další auto 20 000 Kč

Ceny jsou platné od 1.9.2018 ve vymezených oblastech městské části Brno-střed.

Jak si mohu parkovací oprávnění vyřídit: 
•    Fyzicky - na kontaktním pracovišti v ulici Zvonařka 5 (zřízení osobní stránky uživatele a parkovacího oprávnění obratem) - (ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁNÍ ZDE)
•    Elektronicky - přes datovou schránku nebo elektronickým podpisem poslat žádost na zřízení osobní stránky uživatele (na výřízení je ze zákona 30 dní). Poté zasíláme přihlašovací údaje k osobní stránce uživatele, přes kterou je možné vyřídit a spravovat veškerá oprávnění elektronicky. 

Co když za mnou přijede zákazník? 
•    Možnosti parkování podléhají regulaci jednotlivých městských částí, je proto potřeba zjistit, jaká parkovací pravidla jednotlivé čtvrti nabízejí
•    I v nejužším centru, na místech označených značkou s oranžovým pruhem, je možné krátkodobě zaparkovat zdarma (30 minut)
•    Delší parkování je zpoplatněno (úhrada v parkovacích automatech nebo prostřednictvím mobilní aplikace)
 

Kde bude mé parkovací oprávnění platit?
Brno zvolilo systém „květinky“, takže abonentní parkovací oprávnění bude platit nejen v mé oblasti (střed „květinky“), ale i ve všech sousedících oblastech („okvětní lístky květinky“). Tím se značně rozšíří území, na kterém mohu zaparkovat. Výjimkou je jen nejužší centrum města, kde budou moci parkovat pouze rezidenti a abonenti z této oblasti. Čísla oblastí budou vyznačeny na dopravních značkách.  

Pro získání dokladu musí abonent

1. Prokázat existenci sídla nebo provozovny

Jak prokážu existenci sídla: 

•    výpisem z obchodního rejstříku pro osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo
•    živnostenským listem pro osoby zapsané v živnostenském rejstříku nebo
•    dokladem o oprávnění k podnikání dle zvláštních zákonů a dokladem o existenci adresy sídla podnikatele

Jak prokážu existenci provozovny: 

•    výpisem z obchodního rejstříku pro osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo
•    jakýmkoliv dokladem, že abonent má adresu provozovny v dané abonentní oblasti (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí apod.)

3. Zaplatit poplatek dle ceníku

Posledním krokem k vyřízení parkovacího povolení je zaplacení poplatku dle ceníku. 

2. Prokázat právní vztah k vozidlu

Vlastník nebo provozovatel Vozidla
- technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla.
Pozn.: V případě žadatele fyzické osoby podnikající musí žadatel doložit (např. čestné prohlášení), že je Vozidlo provozováno za účelem podnikaní žadatele, pokud není v technickém průkazu nebo osvědčení o registraci Vozidla uvedeno identifikační číslo této osoby.

Uživatel Vozidla na základě leasingu nebo dlouhodobého pronájmu 
- technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla,
- leasingovou či nájemní smlouvou,
- dokladem o oprávnění k podnikání pronajímatele nebo leasingového pronajímatele v oboru pronájmu a půjčování věcí movitých,
- čestné prohlášení o tom, že Vozidlo je žadatelem provozováno za účelem jeho podnikání. (formulář)

Uživatel Vozidla na základě smlouvy s poskytovatelem úvěru při pořízení Vozidla na úvěr
- technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla,
- úvěrovou smlouvou a (případně) související smlouvou, ze kterých vyplývá užívací právo žadatele k Vozidlu,
- dokladem o oprávnění k podnikání poskytovatele úvěru v oboru poskytování úvěru,
- čestné prohlášení o tom, že Vozidlo je žadatelem provozováno za účelem jeho podnikání. (formulář)
 

Související pojmy (slovníček pojmů)

Abonent

  • Právnická nebo fyzická osoba, která provozuje vozidlo za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu a má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti. Pro získání parkovacího dokladu (abonentní oprávnění) je nutné prokázat existenci sídla nebo provozovny právnické nebo fyzické osoby podnikající ve vymezené oblasti, dále právní vztah k vozidlu a uhradit poplatek. Abonentní oprávnění platí v oblasti sídla nebo provozovny, ale také v okolních oblastech. V dalších částech města pro majitele karty platí status „návštěvníka“.

Abonentní oprávnění

  • Pro získání je nutné prokázat sídlo nebo provozovnu právnické nebo fyzické osoby podnikající ve vymezené oblasti parkovacího stání, právní vztah k vozidlu a musí být zaplacen poplatek podle ceníku. 

Oblast placeného stání (OPS)

  • Od 1. září 2018 je oblast parkovacího stání zavedena v nejužším centru Brna (vyznačeno žlutě). Od 1. listopadu 2018 se parkovací systém rozšíří na další tři oblasti z městské části Brno-střed (vyznačeno modře). 
  • Regulaci podléhají ulice vyznačeny červenou a modrou barvou. 
    • Ulice označené modrou barvou - zde může zaparkovat pouze rezident či abonent
    • Ulice označené červenou barvou - zde může zaparkovat rezident, abonent, i návštěvník
  • Každá oblast má vlastní parkovací režim, který je znázorněn na dopravním značení. Na drtivé většině míst regulace během dne nebude, jelikož zde probíhá přirozená obměna mezi parkujícími v noci a parkujícími ve dne. Regulace tak bude platit jen přes noc (např. 18:00 - 6:00), aby mohli rezidenti zaparkovat v okolí svého bydliště po příchodu z práce. V prvních dvou etapách projektu, tedy v centru Brna, a dále na lokálních místech, kde je nutné přes den regulovat návštěvníky, bude zaveden režim s celodenní regulací (pondělí - pátek od 8:00 do 6:00 následujícího dne) 
  •  

Mohlo by vás zajímat (otázky a odpovědi)

Aktuality

17. 6. 2019

VÝPADEK PARKOVACÍCH AUTOMATŮ

Velmi se omlouváme za dnešní systémový výpadek, který zapříčinil nemožnost zaplatit parkování prostřednictvím parkovacích automatů. Na nápravě intenzivně pracujeme.

24. 5. 2019

Omezení provozu na pracovišti Zvonařka 5

V kontaktním centru na Zvonařce bude v týdnu od 27.5. do 31.5. omezen provoz. Pokud si v tomto týdnu půjdete cokoliv na Zvonařku vyřídit, prosíme o trpělivost, čekací doba se může prodloužit. Doporučujeme elektronické objednání na následující týden a dále. Děkujeme za pochopení.

Elektronické objednání najdete zde: 

23. 5. 2019

ANKETA K REZIDENTNÍMU PARKOVÁNÍ

Spustili jsme průzkum spokojenosti s rezidentním parkováním. Vaše názory jsou pro nás velmi cenné, protože tímto způsobem můžeme zjistit náměty na zlepšení systému. Rezidenti a abonenti se mohou zúčastnit ankety online prostřednictvím osobních stránek uživatele. Návštěvníci jsou oslovováni na ulici v oblastech, kde je rezidentní parkování již zavedeno. Děkujeme za zpětnou vazbu!