Parkování pro abonenty

Výhodou zavedení nového parkovacího systému je, že se reguluje dlouhodobé stání vozidel a zvýší se jejich obrátkovost.

Abonent se pozná tak, že je:
•    Podnikající fyzická nebo právnická osoba se sídlem ve vymezené oblasti
nebo
•    Podnikající fyzická nebo právnická osoba s provozovnou ve vymezené oblasti

Co potřebuji k vyřízení parkovacího oprávnění:
•    Prokázání existence sídla nebo provozovny (výpis z obchodního rejstříku) 
•    Prokázání právního vztahu k vozidlu (např. technický průkaz vozidla, potvrzení od leasingové společnosti)
•    Uhrazení poplatku za parkovací oprávnění

Kolik mě bude parkovací oprávnění stát:

  Cena
1. auto 6 000 Kč
2. auto 20 000 Kč
3. a další auto 20 000 Kč

Ceny jsou platné od 1.9.2018 ve vymezených oblastech městské části Brno-střed.

Jak si mohu parkovací oprávnění vyřídit: 
•    Fyzicky - na kontaktním pracovišti v ulici Zvonařka 5 (zřízení osobní stránky uživatele a parkovacího oprávnění obratem) - (ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁNÍ ZDE)
•    Elektronicky - přes datovou schránku nebo elektronickým podpisem poslat žádost na zřízení osobní stránky uživatele (na výřízení je ze zákona 30 dní). Poté zasíláme přihlašovací údaje k osobní stránce uživatele, přes kterou je možné vyřídit a spravovat veškerá oprávnění elektronicky. 

Co když za mnou přijede zákazník? 
•    Možnosti parkování podléhají regulaci jednotlivých městských částí, je proto potřeba zjistit, jaká parkovací pravidla jednotlivé čtvrti nabízejí
•    I v nejužším centru, na místech označených značkou s oranžovým pruhem, je možné krátkodobě zaparkovat zdarma (30 minut)
•    Delší parkování je zpoplatněno (úhrada v parkovacích automatech nebo prostřednictvím mobilní aplikace)
 

Kde bude mé parkovací oprávnění platit?
Brno zvolilo systém „květinky“, takže abonentní parkovací oprávnění bude platit nejen v mé oblasti (střed „květinky“), ale i ve všech sousedících oblastech („okvětní lístky květinky“). Tím se značně rozšíří území, na kterém mohu zaparkovat. Výjimkou je jen nejužší centrum města, kde budou moci parkovat pouze rezidenti a abonenti z této oblasti. Čísla oblastí budou vyznačeny na dopravních značkách.  

Pro získání dokladu musí abonent

3. Zaplatit poplatek dle ceníku

Posledním krokem k vyřízení parkovacího povolení je zaplacení poplatku dle ceníku. 

1. Prokázat existenci sídla nebo provozovny

Jak prokážu existenci sídla: 

•    výpisem z obchodního rejstříku pro osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo
•    živnostenským listem pro osoby zapsané v živnostenském rejstříku nebo
•    dokladem o oprávnění k podnikání dle zvláštních zákonů a dokladem o existenci adresy sídla podnikatele

Jak prokážu existenci provozovny: 

•    výpisem z obchodního rejstříku pro osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo
•    jakýmkoliv dokladem, že abonent má adresu provozovny v dané abonentní oblasti (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí apod.)

2. Prokázat právní vztah k vozidlu

Vlastník nebo provozovatel Vozidla
- technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla.
Pozn.: V případě žadatele fyzické osoby podnikající musí žadatel doložit (např. čestné prohlášení), že je Vozidlo provozováno za účelem podnikaní žadatele, pokud není v technickém průkazu nebo osvědčení o registraci Vozidla uvedeno identifikační číslo této osoby.

Uživatel Vozidla na základě leasingu nebo dlouhodobého pronájmu 
- technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla,
- leasingovou či nájemní smlouvou,
- dokladem o oprávnění k podnikání pronajímatele nebo leasingového pronajímatele v oboru pronájmu a půjčování věcí movitých,
- čestné prohlášení o tom, že Vozidlo je žadatelem provozováno za účelem jeho podnikání. (formulář)

Uživatel Vozidla na základě smlouvy s poskytovatelem úvěru při pořízení Vozidla na úvěr
- technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla,
- úvěrovou smlouvou a (případně) související smlouvou, ze kterých vyplývá užívací právo žadatele k Vozidlu,
- dokladem o oprávnění k podnikání poskytovatele úvěru v oboru poskytování úvěru,
- čestné prohlášení o tom, že Vozidlo je žadatelem provozováno za účelem jeho podnikání. (formulář)
 

Související pojmy (slovníček pojmů)

Abonent

 • Právnická nebo fyzická osoba, která provozuje vozidlo za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu a má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti. Pro získání parkovacího dokladu (abonentní oprávnění) je nutné prokázat existenci sídla nebo provozovny právnické nebo fyzické osoby podnikající ve vymezené oblasti, dále právní vztah k vozidlu a uhradit poplatek. Abonentní oprávnění platí v oblasti sídla nebo provozovny, ale také v okolních oblastech. V dalších částech města pro majitele karty platí status „návštěvníka“.

Abonentní oprávnění

 • Pro získání je nutné prokázat sídlo nebo provozovnu právnické nebo fyzické osoby podnikající ve vymezené oblasti parkovacího stání, právní vztah k vozidlu a musí být zaplacen poplatek podle ceníku. 

Oblast placeného stání (OPS)

 • Od 1. září 2018 je oblast parkovacího stání zavedena v nejužším centru Brna (vyznačeno žlutě). Od 1. listopadu 2018 se parkovací systém rozšíří na další tři oblasti z městské části Brno-střed (vyznačeno modře). 
 • Regulaci podléhají ulice vyznačeny červenou a modrou barvou. 
  • Ulice označené modrou barvou - zde může zaparkovat pouze rezident či abonent
  • Ulice označené červenou barvou - zde může zaparkovat rezident, abonent, i návštěvník
 • Každá oblast má vlastní parkovací režim, který je znázorněn na dopravním značení. Na drtivé většině míst regulace během dne nebude, jelikož zde probíhá přirozená obměna mezi parkujícími v noci a parkujícími ve dne. Regulace tak bude platit jen přes noc (např. 18:00 - 6:00), aby mohli rezidenti zaparkovat v okolí svého bydliště po příchodu z práce. V prvních dvou etapách projektu, tedy v centru Brna, a dále na lokálních místech, kde je nutné přes den regulovat návštěvníky, bude zaveden režim s celodenní regulací (pondělí - pátek od 8:00 do 6:00 následujícího dne) 
 •  

Mohlo by vás zajímat (otázky a odpovědi)

Aktuality

5. 8. 2019

Parkovací systém zlevní dřív

Zatímco nová pravidla parkovacího systému začnou platit od 30. září, avizované zlevnění přichází dříve. Radní totiž schválili aktualizaci ceníku s dřívější platností, protože loni začal parkovací systém fungovat již od 1. září. Při prodlužování oprávnění tak budou rezidenti a abonenti platit méně -> v souladu s podzimními změnami. Tato změna je přínosná zejména pro rezidenty a abonenty z ...

18. 7. 2019

Oznámení o výpadku

V kontaktním centru na Zvonařce evidujeme plošný výpadek telefonů i infolinky, který má podle operátora trvat až do zítřejšího dne. Velmi se omlouváme za dočasné komplikace.

18. 6. 2019

Omezení provozu na pracovišti Zvonařka 5

V kontaktním centru na Zvonařce bude od 19.6. do 20.6. omezen provoz. Pokud si v těchto dnech půjdete cokoliv na Zvonařku vyřídit, prosíme o trpělivost, čekací doba se může prodloužit. Doporučujeme elektronické objednání. Děkujeme za pochopení.

Elektronické objednání najdete zde: 

 Od 30.9. v Brně dojde ke změně pravidel v systému rezidentního parkování. Od 30.9. v Brně dojde ke změně pravidel v systému rezidentního parkování.
Všechny novinky a celkové fungování systému najdete zde.
Přejít na nový web
Brno