Parkování
pro návštěvníky

Výhodou zavedení parkovacího systému je, že se pro návštěvníky zvýší šance na bezproblémové krátkodobé zaparkování.

  Možnosti platby za parkování:


  Návštěvnické zóny:

  • Systém parkování je rozdělený do tří zón
  • Čím blíže k centru, tím dražší parkování (mimo zónu A, kde je parkování umožněno jen držitelům dlouhobých oprávnění)


  • Regulace platí pouze v pracovní dny. O víkendech a ve svátcích parkování ZDARMA celý den a není potřeba se registrovat. Registrace není nutná v zóně C ani v době, kdy není parkování regulované (přes den, od 6:00 do 17:00)
  • Do historického centra je zákaz vjezdu bez oprávnění (mimo podoblast Veselá), parkovat zde mohou jen držitelé dlouhodobých oprávnění (rezidenti, abonenti). 
  • Parkování ZDARMA je možné čerpat vždy jen jednou za kalendářní den, v dané zóně je nutné se registrovat (kromě víkendů a státních svátků)
  • Zaplacené parkování platí v rámci celé zóny, takže během doby zdarma se lze v rámci zóny libovolně přesouvat
  • Parkování pro elektromobily a hybridy je zvýhodněno v dodatečné čtvrté zóně E. Více informací najdete zde.

  Jsem návštěvník konkrétního rezidenta:

  • Mohu požádat o dočasné parkovací oprávnění rezidenta (každý rezident s trvalým pobytem nebo vlastník nemovitosti má až 300 hodin pro své návštěvy)
  • Parkovací oprávnění může rezident návštěvám poskytnout přes osobní stránky uživatele (návod zde)
  • Pro návštěvy rezidenta platí princip květinky
  • Volné hodiny od rezidenta ze zóny A neznamenají oprávnění k vjezdu, hodiny platí v sousedících oblastech v rámci zóny B 

  Předplacené návštěvnické oprávnění do zóny B

  Služba je určena hlavně lidem, kteří pracují a parkují v centru města, ale dojíždí odjinud a nemají rezidentní nebo abonentní oprávnění. Příkladem může být zaměstnanec firmy, který v dané oblasti pracuje a před firmou potřebuje zaparkovat v pracovní době. Díky předplatnému oprávnění nemu­sí řešit každodenní placení za parkování.

  • Platí pouze pro zónu B od 6 do 17 hodin
  • Předplacené oprávnění si může vyřídit každý, nezávisle na místě bydliště
  • Není nutné prokazovat vztah k vozidlu a je možné měnit RZ
  • Vyřídit lze osobně na Zvonařce, přes OSU nebo prostřednictvím datové schránky či e-mailu s el. podpisem
  • Více informací naleznete zde

  Ceny předplaceného návštěvnického oprávnění

  Týdenní 400 Kč
  Měsíční 1 200 Kč
  Roční 12 000 Kč

  Jak poznám, ve které zóně se nacházím?  První hodina parkování zdarma v každé zóně

  • Každý návštěvník má jednou denně hodinu parkování zdarma v každé zóně
  • I při hodině zdarma je nutné se registrovat
  • Registrace hodiny zdarma probíhá u parkovacího automatu (jen v zóně B), aplikace ParkSimply nebo online parkovacího automatu
  • O víkendech a státních svátcích neprobíhá regulace a není potřeba se registrovat
  • V zóně C není potřeba se registrovat ani v pracovní dny od 6 do 17 hodin, protože regulace je zde platná pouze přes noc

  Motocykly v parkovacím systému

  Tam, kde je regulace, tedy oblast placeného stání, mohou motocykly parkovat zdarma. Je ale nutné si předem vyřídit oprávnění. Motocykly bez oprávnění parkují v režimu návštěvníka, takže je nutné uhradit parkování. 

  Jak získat parkovací oprávnění pro motocykl? Postup je stejný jako u auta, není však nutné dokládat trvalý pobyt žadatele, jen technický průkaz motocyklu. Vyřídit oprávnění lze fyzicky na Zvonařce 5 nebo elektronicky prostřednictvím osobní stránky uživatele, datovou schránkou nebo e-mailem opatřeným elektronickým podpisem. Cena oprávnění je 0 Kč a platí rok. 

  TIP: Motocykly mají vlastní parkovací místa, na kterých lze stát zcela zdarma bez oprávnění či registrace u parkovacího automatu. Jejich rozmístění naleznete zde


  Elektromobily a hybridy v parkovacím systému

  V rámci zón A, B a C je na elektromobily, hybridy či jakákoliv jiná vozidla poháněná alternativním palivem v rámci systému rezidentního parkování pohlíženo stejně, jako na vozidla s klasickým spalovacím motorem. Důvodem je, že vozidlo zabírá parkovací stání nezávisle na tom, jaký má pohon.

  Ke stávajícím zónám přibyla zóna E, která je zřizována u nabíjecích stanic pro elektromobily. Tato místa je nutné regulovat, aby na nich byla zabezpečena potřebná obrátkovost a zároveň, aby nebyla místa obsazena jinými vozidly, než jsou elektromobily a hybridy. Co to v praxi znamená?

  • Dopravní značení určuje parkovací stání nabíjecích stanic pro elektromobily
  • Místa jsou označena značkou P reservé s dodatkovou tabulkou Zóna E a povolením stát pouze s oprávněním
  • V době dobíjení je parkování zdarma, je však nutné se zaregistrovat přes ParkSimply nebo Online parkovací automat
  • Oprávnění je možné pořídit v několika variantách délky trvání, a to 6 hodin, 12 hodin, 18 hodin a 24 hodin podle potřeby dobíjení
  • Další oprávnění je možné pořídit až 24 hodin po ukončení předchozího oprávnění
  • Všechny informace najdete zde 

  Virtuální mapa parkovacích oblastí a parkovacích automatů zde 


  Harmonogram pro rok 2024


  Jak zaplatit za parkování

  Platba přes parkovací automat

  Platba přes parkovací automat: 

  1. Zaparkujte
  2. Najděte nejbližší parkovací automat
  3. Zadejte RZ vozidla
  4. Zvolte dobu stání
  5. Pokud doba stání přesáhne bezplatnou dobu (60 minut v zóně B), zaplaťte mincemi nebo platební kartou
  6. Odeberte si parkovací lístek (netřeba jej umísťovat do vozidla, slouží pouze jako váš doklad)

  Mapu s rozmístěním parkovacích automatů najdete zde (jsou umístěné v zóně B). 

  Platba přes online parkovací automat

  Platba přes online parkovací automat MPLA

  1. Na webu www.parkovanivbrne.cz klikněte na odkaz Online parkovací automat
  2. Zpřístupněte svoji polohu (! zkontrolujte, zda aplikace správně zaměřila vaši polohu), případně zadejte oblast parkování ručně
  3. Zadejte dobu stání 
  4. Zadejte RZ vozidla
  5. Zvolte platební metodu (při prvním použití zaregistrujte platební kartu)
  6. Potvrďte platbu


  Platba přes mobilní aplikaci

  Platba přes mobilní aplikaci ParkSimply

  1. Stáhněte si mobilní aplikaci (Android, iOS)
  2. Zpřístupněte svoji polohu (! zkontrolujte, zda aplikace správně zaměřila vaši polohu), případně vyberte oblast parkování na mapě
  3. Zadejte RZ vozidla a číslo platební karty
  4. Po zaparkování spusťte aplikaci, nastavte si dobu parkování a potvrďte platbu


  Platba přes SMS

  SMS platba

  • Na číslo 902 06 odešlete SMS ve tvaru BR mezera Zóna mezera RZvozidla mezera DobaParkování

  Modelový příklad pro zónu B na 120 minut: BR B 1B11234 120.

  • BR = poznávací znak pro parkování v Brně, tato hodnota se nikdy nemění.
  • B = označuje zónu, ve které stojíte (BR B pro zónu B nebo BR C pro zónu C, číslo oblasti se už nezadává)
  • 1B11234 = RZ vozidla ▪️120 = doba parkování, v zóně B a C lze v rámci jedné SMS zakoupit jen 120 minut
  • U = volitelný parametr, který v SMS zprávě být nemusí -> zašle upozornění na blížící se konec platnosti oprávnění


  Dopravní značení

  Označení: 

  Na ulicích, kde parkování regulováno nebude, se nic nezmění.

  Na ulicích, kde je parkovací systém zaveden, řidiči naleznou vodorovné modré dopravní značení (modré čáry). A k tomu značení svislé. Na tomto svislém značení se řidiči podle barev dozví, v jaké zóně a oblasti se nachází, tudíž jaká pravidla pro něj platí. 


  • Dopravní značka P s parkovacím automatem: Dopravní značka říká řidiči, že je parkování regulováno. Řidiči potřebují mít parkovací oprávnění nebo musí zaplatit za parkování na místě pomocí mobilní aplikace nebo parkovacího automatu.
  • Popis zóny: Určení zóny, která je důležitá pro ná­vštěvníka. Zóny rozdělujeme na A (červená), B (zelená), C (modrá). Podle zóny řidič zjistí, kolik zaplatí za hodinu parkování a jaká doba parková­ní je zdarma.
  • Dodatková tabulka: Dodatková tabulka říká, že regulace platí pouze v pracovní dny. Víkendy a státní svátky jsou bez regulace a není potře­ba se registrovat.
  • Popis oblasti, ve které se nacházíte: Oblast je důležitá pro rezidenta a abo­nenta. Podle této oblasti poznají, jestli jsou ve středu své „květinky“, řídí se tedy principem „květinky“.
  • Pokud není na značce uveden čas regulace: Platí 24 hodin denně (zóna A/B). V zóně C je však regulace od 17 do 6 hodin, tzn., že regulace je tam vždy v pracovní den 00:00 do 06 hodin a od 17:00 hodin do 24:00.


  Související pojmy (slovníček pojmů)

  Návštěvník

  Návštěvník je každý, kdo není abonent ani rezident. Vyznačených modrých zón se při parkování nemusíte bát. V klidu zaparkujte a v nejbližším parkovacím automatu (v zóně B), prostřednictvím mobilní aplikace nebo SMS uhraďte příslušný obnos za parkování podle toho, jak dlouho se zdržíte. Výjimkou je zóna A, tedy historické centrum města, kde mohou parkovat jen držitelé dlouhodobého oprávnění (rezidenti, abonenti).


  • Regulace platí pouze v pracovní dny. O víkendech a ve svátcích je parkování ZDARMA celý den a není potřeba se registrovat
  • Parkování ZDARMA je možné čerpat vždy jen jednou za kalendářní den v dané zóně a uživatel se musí registrovat (kromě víkendů a státních svátků)
  • Ve které zóně návštěvník parkuje pozná podle svislé dopravní značky
  • Modrá čára je ve všech zónách a nemá nic společného s barvou dané návštěvnické zóny

  Návštěvník na motorce:

  • Motorky parkují ve všech oblastech ZDARMA, ale je nutné vyřídit si oprávnění, které je vázané na RZ motorky (ne na trvalý pobyt). Do historického centra je navíc nezbytné mít povolení k vjezdu.
  • TIP: Motocykly mají vlastní parkovací místa, na kterých lze stát zcela zdarma bez oprávnění či registrace u parkovacího automatu. Jejich rozmístění naleznete zde.

  Rozšiřování parkovacího systému v roce 2023: 


  Předplacené návštěvnické oprávnění

  Služba je určena hlavně lidem, kteří pracují a parkují v centru města, ale dojíždí odjinud a nemají rezidentní nebo abonentní oprávnění. Příkladem může být zaměstnanec firmy, který v dané oblasti pracuje a před firmou potřebuje zaparkovat v pracovní době. Díky předplatnému oprávnění nemu­sí řešit každodenní placení za parkování.

  • Platí pouze pro zónu B od 6 do 17 hodin
  • Je možné měnit RZ
  • Předplacené oprávnění  si může vyřídit každý, nezávisle na místě bydliště
  • Vyřídit lze osobně na Zvonařce, přes OSU nebo prostřednictvím datové schránky či e-mailem s el. podpisem
  • Není nutné prokazovat vztah k vozidlu


  Ceny předplaceného návštěvnického oprávnění

  Týdenní 400 Kč
  Měsíční 1 200 Kč
  Roční 12 000 Kč

  UPOZORNĚNÍ: Pokud si zakoupíte předplacené parkovací oprávnění (POP) do zóny B, nezapomeňte vložit registrační značku vozidla do systému. Bez toho není oprávnění platné. Stejný postup platí s každým novým oprávněním (pokud si po týdnu / měsíci / roce koupíte nové POP). Registrační značku vozidla si můžete v systému libovolně měnit. Oprávnění však platí v jednu chvíli vždy jen pro jednu RZ.

  Zóna A

  Historické centrum Brna (zóna A) je výjimečné. Zde mohou parkovat jen držitelé dlouhodobého oprávnění. Všem ostatním doporučujeme parkovací domy poblíž centra, například Domini park. Podrobnou mapu najdete zde

  Pozor: V rámci zóny A je možné vjet bez oprávnění do podoblasti Veselá (například do garáží Velkého Špalíčku). Není však možné v zóně A bez oprávnění parkovat. Parkovat mohou pouze majitelé dlouhodobých parkovacích oprávnění (rezident, abonent..). Není možné si koupit oprávnění krátkodobé (pomocí mobilní aplikace, SMS či online parkovacího automatu). 


  Zóna B

  Zóna B tvoří prstenec kolem historického centra. Tady může zaparkovat opravdu každý. Stačí si jen vybrat místo a postavit vůz za modrou čárou. 60 minut jednou za den je zdarma, pak se platí 30 Kč/hod. Příslušný obnos uhraďte v parkovacím automatu, prostřednictvím mobilní aplikace nebo pomocí SMS. Podrobnou mapu najdete zde. 


  Zóna C

  V zóně C platí regulace jen přes noc (od 17 do 6 hodin). V tuto dobu bude parkování pro návštěvníky zpoplatněno sazbou 20 Kč/hod. s tím, že prvních 60 minut bude 1x denně zdarma. Podrobnou mapu najdete zde  Mohlo by vás zajímat (otázky a odpovědi)

  Kde stojím?

  Aktuality

  18. 6. 2024

  Značení v oblasti 10-02 (Oblá)

  Systém rezidentního parkování se od 15. července rozšíří do oblasti 10-02. Realizace dopravního značení bude probíhat od konce června a v průběhu července v ulicích jako Oblá, Petra Křivky, Svážná, Plachty nebo Slunečná. Prosíme, sledujte dopravní značení a respektujte dočasný zákaz parkování, urychlí nám to práci, vyhnete se pokutě a ulice tak budou připravené dříve. Děkujeme.

  ...

  3. 6. 2024

  Spuštění nových oblastí 4-06 (Soběšická) a 4-07 (Lesná)

  Od 3. června 2024 se do systému rezidentního parkování připojuje oblast 4-06 (SOBĚŠICKÁ) a část oblasti 4-07 (LESNÁ). Obě oblasti spadají do návštěvnické zóny C. Regulace zde platí jen přes noc (od 17:00 do 6:00). 

  27. 5. 2024

  Značení v oblasti 10-01 (Rybnická)

  Systém rezidentního parkování se od 24. června rozšíří do oblasti 10-01. Realizace dopravního značení bude probíhat od konce května a v průběhu června v ulicích jako Zoubkova, Šťastného, Zavřená, Raisova nebo Úpatní. Prosíme, respektujte dočasný zákaz parkování, urychlí nám to práci, vyhnete se pokutě a ulice tak budou připravené dříve. Děkujeme. 

  Facebook Brno

  © Statutární město Brno. Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.