Parkování pro rezidenty

Výhodou zavedení nového parkovacího systému je, že se pro rezidenty zlepší parkování v okolí jejich bydliště. 

Rezident se pozná tak, že je:
•    Fyzická osoba s trvalým pobytem ve vymezené oblasti
nebo
•    Majitel nemovitosti ve vymezené oblasti (majitelem nemovitosti se uznává fyzická osoba) 

Kolik mě bude parkovací oprávnění stát: 

  Cena
1. auto 0 Kč
2. auto 15 000 Kč
3. a další auto 30 000 Kč

Ceny jsou platné od 1.11.2018 v oblastech 1-02, 1-13 a 1-14 městské části Brno-střed. 

  Cena
1. auto 600 Kč
2. auto 15 000 Kč
3. a další auto 30 000 Kč

Ceny jsou platné od 1.9.2018 v oblasti 1-01 městské části Brno-střed. 

Jak si mohu parkovací oprávnění vyřídit: 
•    Fyzicky - na kontaktním pracovišti v ulici Zvonařka 5 (zřízení osobní stránky uživatele a parkovacího oprávnění obratem) - (ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁNÍ ZDE)
•    Elektronicky - přes datovou schránku nebo elektronickým podpisem poslat žádost na zřízení osobní stránky uživatele (na výřízení je ze zákona 30 dní). Poté zasíláme přihlašovací údaje k osobní stránce uživatele, přes kterou je možné vyřídit a spravovat veškerá oprávnění elektronicky. 

Co když za mnou přijede návštěva nebo opravář?
•    Každý rezident, bez ohledu na věk či vlastnictví automobilu, může ročně poskytnou až 150 hodin parkovacího oprávnění. O tuto možnost je potřeba při vyřizování parkovacího oprávnění požádat. 
•    100 hodin ročně je zdarma, zbylých 50 hodin lze dokoupit za 100 Kč 
•    Parkovací oprávnění lze návštěvám poskytnout přes osobní stránky uživatele

Kde bude mé parkovací oprávnění platit?
Brno zvolilo systém „květinky“, takže rezidentní parkovací oprávnění bude platit nejen v mé oblasti (střed „květinky“), ale i ve všech sousedících oblastech („okvětní lístky květinky“). Tím se značně rozšíří území, na kterém mohu zaparkovat. Výjimkou je jen nejužší centrum města, kde budou moci parkovat pouze lidé z této oblasti. Čísla oblastí budou vyznačeny na dopravních značkách. 

Pro získání dokladu musí rezident

2. Prokázat právní vztah k vozidlu

Vlastník nebo provozovatel Vozidla
- technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla.
    
Uživatel Vozidla na základě leasingu nebo dlouhodobého pronájmu
- technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla,
- leasingovou či nájemní smlouvou,
- dokladem o oprávnění k podnikání pronajímatele nebo leasingového pronajímatele v oboru pronájmu a půjčování věcí movitých.
    
Uživatel Vozidla na základě smlouvy s poskytovatelem úvěru při pořízení Vozidla na úvěr (formulář)
- technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla,
- úvěrovou smlouvou a (případně) související smlouvou, ze kterých vyplývá užívací právo žadatele k Vozidlu,
- dokladem o oprávnění k podnikání poskytovatele úvěru v oboru poskytování úvěru.

Uživatel Vozidla na základě svěření Vozidla zaměstnavatelem k soukromým účelům žadatele (formulář)
- technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla,
- čestné prohlášení zaměstnavatele o existenci pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a žadatelem coby zaměstnancem a o svěření Vozidla žadateli.
    
Uživatel Vozidla na základě svěření Vozidla jako členovi voleného orgánu právnické osoby (není uzavřena pracovní smlouva) (formulář)
- technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla,
- čestným prohlášením právnické osoby, že žadatel je členem voleného orgánu této právnické osoby, a o svěření Vozidla žadateli, pokud se jedná o právnickou osobou zapsanou do veřejného rejstříku vedeného za základě právního řádu České republiky, výpisem z veřejného rejstříku dokládajícího existenci této právnické osoby, resp. jiného dokladu dokládající existenci této právnické osoby.

1. Prokázat trvalý pobyt či přechodný pobyt nebo vlastnictví nemovitosti

Prokázání trvalého pobytu – Občané České republiky

- občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

Pozn.: Za místo trvalého pobytu v Rezidentní oblasti se nepovažuje, pokud je adresou trvalého pobytu fyzické osoby v Rezidentní oblasti sídlo ohlašovny nebo sídlo zvláštní matriky, které je v informačním systému označeno jako adresa úřadu. 

Prokázání trvalého pobytu – Osoby, které nejsou občany České republiky (cizinci) a zároveň jsou občany Evropské unie

cestovním dokladem a jedním z dokladů:
- průkazem o povolení k trvalému pobytu o pobytu cizinců 
- potvrzením o přechodném pobytu 

Prokázání trvalého pobytu – Osoby, které nejsou občany České republiky (cizinci), a zároveň nejsou občany Evropské unie

- cestovním dokladem a průkazem o povolení k pobytu vydaným cizinci s povoleným trvalým pobytem

Prokázání vlastnictví nemovitosti

- občanským průkazem nebo cestovním dokladem a
- výpisem z katastru nemovitostí dokládajícím, že žadatel vlastní nemovitou věc v Rezidentní oblasti.

3. Zaplatit poplatek dle ceníku

Posledním krokem k vyřízení parkovacího povolení je zaplacení poplatku dle ceníku. 

Související pojmy (slovníček pojmů)

Rezident

 • Fyzická osoba, která má v oblasti místo trvalého pobytu nebo zde vlastní nemovitost. Rezidentní oprávnění platí v oblasti, kde rezident bydlí, ale rovněž v okolních oblastech. V dalších částech města pro dotyčného držitele oprávnění platí status „návštěvníka“. Pro získání parkovacího oprávnění pro rezidenta nestačí nájemní smlouva – je nutné si na jejím základě vyřídit trvalý pobyt.

Oblast placeného stání (OPS)

 • Od 1. září 2018 je oblast parkovacího stání zavedena v nejužším centru Brna (vyznačeno žlutě). Od 1. listopadu 2018 se parkovací systém rozšíří na další tři oblasti z městské části Brno-střed (vyznačeno modře). 
 • Regulaci podléhají ulice vyznačeny červenou a modrou barvou. 
  • Ulice označené modrou barvou - zde může zaparkovat pouze rezident či abonent
  • Ulice označené červenou barvou - zde může zaparkovat rezident, abonent, i návštěvník
 • Každá oblast má vlastní parkovací režim, který je znázorněn na dopravním značení. Na drtivé většině míst regulace během dne nebude, jelikož zde probíhá přirozená obměna mezi parkujícími v noci a parkujícími ve dne. Regulace tak bude platit jen přes noc (např. 18:00 - 6:00), aby mohli rezidenti zaparkovat v okolí svého bydliště po příchodu z práce. V prvních dvou etapách projektu, tedy v centru Brna, a dále na lokálních místech, kde je nutné přes den regulovat návštěvníky, bude zaveden režim s celodenní regulací (pondělí - pátek od 8:00 do 6:00 následujícího dne) 
 •  

Rezidentní oprávnění

 • Pro získání je nutné prokázat trvalý pobyt, případně vlastnictví nemovitosti, právní vztah k vozidlu, a musí být zaplacen poplatek dle ceníku. 

Mohlo by vás zajímat (otázky a odpovědi)

Aktuality

5. 8. 2019

Parkovací systém zlevní dřív

Zatímco nová pravidla parkovacího systému začnou platit od 30. září, avizované zlevnění přichází dříve. Radní totiž schválili aktualizaci ceníku s dřívější platností, protože loni začal parkovací systém fungovat již od 1. září. Při prodlužování oprávnění tak budou rezidenti a abonenti platit méně -> v souladu s podzimními změnami. Tato změna je přínosná zejména pro rezidenty a abonenty z ...

18. 7. 2019

Oznámení o výpadku

V kontaktním centru na Zvonařce evidujeme plošný výpadek telefonů i infolinky, který má podle operátora trvat až do zítřejšího dne. Velmi se omlouváme za dočasné komplikace.

18. 6. 2019

Omezení provozu na pracovišti Zvonařka 5

V kontaktním centru na Zvonařce bude od 19.6. do 20.6. omezen provoz. Pokud si v těchto dnech půjdete cokoliv na Zvonařku vyřídit, prosíme o trpělivost, čekací doba se může prodloužit. Doporučujeme elektronické objednání. Děkujeme za pochopení.

Elektronické objednání najdete zde: 

 Od 30.9. v Brně dojde ke změně pravidel v systému rezidentního parkování. Od 30.9. v Brně dojde ke změně pravidel v systému rezidentního parkování.
Všechny novinky a celkové fungování systému najdete zde.
Přejít na nový web
Brno