Parkování
pro rezidenty

Výhodou zavedení nového parkovacího systému je, že se pro rezidenty zlepší parkování v okolí jejich bydliště. 


Kdo je rezident:

 • Fyzická osoba s trvalým pobytem ve vymezené oblasti 
 • V případě cizinců ze zemí EU s přechodným nebo dlouhodobým pobytem, v případě cizinců ze zemí mimo EU s povoleným trvalým nebo dlouhodobým pobytem, s vízy k pobytu nad 90 dní nebo s přiznaným azylem

nebo

 • Fyzická osoba, která je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti  

Kolik stojí parkovací oprávnění: 

Cena (osoba na rok)

1. auto 200 Kč
2. auto 8 000 Kč
3. a další auto 12 000 Kč

Volné hodiny pro návštěvy rezidentů (na rok)

Rezident v zóně A,B 200 hodin zdarma
Rezident v zóně C 100 hodin zdarma 
Dalších 100 hodin (A,B) 100 Kč
Dalších 50 hodin (C)100 Kč

UPOZORNĚNÍ: Volné hodiny jsou určené pouze pro rezidenty s trvalým pobytem a cizince ze zemí EU, a dále vlastníky nemovitostí v dané oblasti. 

Jak si mohu parkovací oprávnění vyřídit: 

  • Pokud osobní stránku uživatele nechcete zřizovat, můžete přes datovou schránku nebo e-mailem s elektronickým podpisem zaslat dokumenty potřebné k vyřízení parkovacího oprávnění.
  • Oprávnění je možné vyřídit i fyzicky - na kontaktním pracovišti v ulici Zvonařka 5 (zřízení osobní stránky uživatele a parkovacího oprávnění obratem) - (ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁNÍ ZDE)

  Co když za mnou přijede návštěva nebo opravář?

  • Každý rezident (s trvalým pobytem nebo vlastník nemovitosti), bez ohledu na věk či vlastnictví automobilu, může ročně poskytnou až 300 hodin parkovacího oprávnění. O tuto možnost je potřeba při vyřizování parkovacího oprávnění požádat. 
  • 200 hodin ročně je zdarma (pro rezidendy ze zóny A a B), zbylých 100 hodin lze dokoupit jednou ročně za 100 Kč.
  • 100 hodin ročně zdarma pak mají rezidenti ze zóny C, rovněž si mohou přikoupit dalších 50 hodin jednou ročně za 100 Kč.
  • Parkovací oprávnění lze návštěvám poskytnout přes osobní stránky uživatele.
  • Manuál osobní stránky uživatele naleznete zde.

  Kde bude mé parkovací oprávnění platit?

  Brno zvolilo princip „květinky“, takže parko­vací oprávnění platí nejen v oblasti, kde má rezident svou adresu (střed „květinky“), ale i ve všech sousedících oblastech („okvět­ní lístky květinky“ - mimo historické centrum, které nemůže být okvětním lístkem). Tím se značně rozšiřuje území, na kterém můžete zaparkovat. V ostatních parkovacích oblastech pak fun­gujete jako návštěvník. 

  TIP: Vyzkoušejte si do virtuální mapy zadat adresu. Kromě vaší oblasti se zobrazí i všechny sousedící oblasti. 


  Jak poznám, ve které oblasti se nacházím?


  Motocykly v parkovacím systému

  Tam, kde je regulace, tedy oblast placeného stání, mohou motocykly parkovat zdarma. Je ale nutné si předem vyřídit oprávnění. Motocykly bez oprávnění parkují v režimu návštěvníka, takže je nutné uhradit parkování. 

  Jak získat parkovací oprávnění pro motocykl? Postup je stejný jako u auta, není však nutné dokládat trvalý pobyt žadatele, jen technický průkaz motocyklu. Vyřídit oprávnění lze fyzicky na Zvonařce 5 nebo elektronicky prostřednictvím osobní stránky uživatele, datovou schránkou nebo e-mailem opatřeným elektronickým podpisem. Cena oprávnění je 0 Kč a platí rok. 

  TIP: Motocykly mají vlastní parkovací místa, na kterých lze stát zcela zdarma bez oprávnění či registrace u parkovacího automatu. Jejich rozmístění naleznete zde


  Virtuální mapu parkovacích oblastí pro rezidenty najdete zde


  Harmonogram pro rok 2024


  Pro získání dokladu musí rezident

  1. Prokázat pobyt nebo vlastnictví nemovitosti

  Prokázání trvalého pobytu – Občané České republiky

  • občanským průkazem nebo cestovním dokladem. 

  Pozn.: Za místo trvalého pobytu v Rezidentní oblasti se nepovažuje, pokud je adresou trvalého pobytu fyzické osoby v Rezidentní oblasti sídlo ohlašovny nebo sídlo zvláštní matriky, které je v informačním systému označeno jako adresa úřadu. 


  Prokázání trvalého pobytu – Osoby, které nejsou občany České republiky (cizinci) a zároveň jsou občany Evropské unie

  cestovním dokladem a jedním z dokladů:

  • průkazem o povolení k trvalému pobytu o pobytu cizinců
  • potvrzením o přechodném pobytu 

  Pozn.: Týká se všech zemí EU a dále Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska


  Prokázání trvalého pobytu – Osoby, které nejsou občany České republiky (cizinci), a zároveň nejsou občany Evropské unie

  • cestovním dokladem a průkazem o povolení k pobytu vydaným cizinci s povoleným trvalým pobytem


  Prokázání dlouhodobého pobytu, víza (nad 90 dní) nebo azylu

  cestovním dokladem a jedním z dokladů (dle situace):

  • Dlouhodobý pobyt = povolením k dlouhodobém pobytu
  • Vízum nad 90 dní = dlouhodobým vízem a dokladem o bydlišti (nájemní smlouva, podnájemní smlouva, smlouva o ubytování či smlouva s obdobným obsahem, Písemné potvrzení vlastníka nebo oprávněného uživatele bytu nebo domu o souhlasu s ubytováním cizince)
  • Azyl = jakýkoliv cestovní doklad (řádný, český cizinecký nebo uprchlický pas) a průkaz povolení k pobytu azylanta


  Prokázání vlastnictví nemovitosti

  • občanským průkazem nebo cestovním dokladem a
  • výpisem z katastru nemovitostí dokládajícím, že žadatel vlastní nemovitou věc v Rezidentní oblasti

  2. Prokázat právní vztah k vozidlu

  Vlastník nebo provozovatel vozidla

  • technickým průkazem vozidla nebo osvědčením o registraci vozidla
  • v případě vozidla ve společném jmění manželů (SJM) také oddacím listem 
      

  Vozidlo na leasing nebo dlouhodobý pronájem

  • technickým průkazem vozidla nebo osvědčením o registraci vozidla,
  • leasingovou či nájemní smlouvou,
  • dokladem o oprávnění k podnikání pronajímatele nebo leasingového pronajímatele v oboru pronájmu a půjčování věcí movitých


  Vozidlo na úvěr

  • technickým průkazem vozidla nebo osvědčením o registraci vozidla,
  • úvěrovou smlouvou a (případně) související smlouvou, ze kterých vyplývá užívací právo žadatele k vozidlu,
  • dokladem o oprávnění k podnikání poskytovatele úvěru v oboru poskytování úvěru


  Firemní vozidlo svěřené zaměstnavatelem


  Uživatel vozidla na základě svěření vozidla jako členovi voleného orgánu právnické osoby (není uzavřena pracovní smlouva)

  3. Zaplatit poplatek dle ceníku

  Posledním krokem k vyřízení parkovacího povolení je zaplacení poplatku dle ceníku. Parkovací oprávnění je platné až po připsání platby na účet. O připsání a začátku platnosti oprávnění je zasíláno potvrzení na e-mail. 

  Při vyřízení parkovacího oprávnění fyzicky na Zvonařce 5 je možná platba kartou a hotově. Při vyřízení parkovacího oprávnění elektronicky se platba provádí bankovním převodem (platební údaje obdržíte po schválení žádosti). 

  Související pojmy (slovníček pojmů)

  Rezident

  Fyzická osoba, která má v oblasti:

  • trvalý pobyt nebo zde vlastní nemovitost
  • v případě cizince pak stačí prokázat přechodný pobyt

  Rezidentní oprávnění platí v oblasti, kde rezident bydlí, ale rovněž v sousedících oblastech (princip květinka). V dalších částech města pro dotyčného držitele oprávnění platí status „návštěvníka“. 

  Rezidentní oprávnění

  Pro získání je nutné

  • prokázat trvalý pobyt (u cizinců přechodný pobyt), případně vlastnictví nemovitosti
  • právní vztah k vozidlu
  • musí být zaplacen poplatek dle ceníku

  Osobní stránky uživatele

  Osobní stránky uživatele (tzv. OSU) jsou elektronický účet, přes který je možné vyřídit parkovací oprávnění online. Prostřednictvím tohoto účtu může např. rezident nebo abonent udělovat parkovací oprávnění svým návštěvám, prodlužovat své parkovací oprávnění nebo dočasně měnit registrační značku vozidla, pokud ho má například v servisu.

  Žádost o osobní stránky uživatele je možné podat těmito způsoby: 

  • přes registrační formulář (pouze fyzické osoby)
  • e-mailem na parkovanivbrne@brno.cz (pouze pro fyzické osoby)
  • fyzicky na pracovišti v ulici Zvonařka 5 (vyřízení obratem)
  • datovou schránkou na ID: a7kbrrn (běžná doba vyřízení je 10 dní, maximální lhůta stanovená zákonem je 30 dní)
  • prostřednictvím městského účtu Brno iD 
  • žádost pro rezidenty naleznete zde
  • žádost pro abonenty naleznete zde

  Manuál pro osobní stránky uživatele naleznete zde


  Mohlo by vás zajímat (otázky a odpovědi)

  Kde stojím?

  Aktuality

  8. 7. 2024

  Značení v oblasti 5-01 (Slevačská)

  Systém rezidentního parkování se od 5. srpna rozšíří do oblasti 5-01. Realizace dopravního značení bude probíhat od července v ulicích jako Jeronýmova, Táborská, Nezamyslová, Geislerova nebo Šámalova. Prosíme, sledujte dopravní značení a respektujte dočasný zákaz parkování, urychlí nám to práci, vyhnete se pokutě a ulice tak budou připravené dříve. Děkujeme.


  ...

  24. 6. 2024

  Spuštění nové oblasti 10-01 (Rybnická)

  Od 24. června 2024 se do systému rezidentního parkování připojuje oblast 10-01 (RYBNICKÁ), která spadá do návštěvnické zóny C. Regulace zde platí jen přes noc (od 17:00 do 6:00). 

  18. 6. 2024

  Značení v oblasti 10-02 (Oblá)

  Systém rezidentního parkování se od 15. července rozšíří do oblasti 10-02. Realizace dopravního značení bude probíhat od konce června a v průběhu července v ulicích jako Oblá, Petra Křivky, Svážná, Plachty nebo Slunečná. Prosíme, sledujte dopravní značení a respektujte dočasný zákaz parkování, urychlí nám to práci, vyhnete se pokutě a ulice tak budou připravené dříve. Děkujeme.

  ...

  Facebook Brno

  © Statutární město Brno. Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.