Parkování pro rezidenty

Výhodou zavedení nového parkovacího systému je, že se pro rezidenty zlepší parkování v okolí jejich bydliště. 

Rezident se pozná tak, že je:
•    Fyzická osoba s trvalým pobytem ve vymezené oblasti
nebo
•    Majitel nemovitosti ve vymezené oblasti (majitelem nemovitosti se uznává fyzická osoba) 

Kolik mě bude parkovací oprávnění stát: 

  Cena
1. auto 0 Kč
2. auto 15 000 Kč
3. a další auto 30 000 Kč

Ceny jsou platné od 1.11.2018 v oblastech 1-02, 1-13 a 1-14 městské části Brno-střed. 

  Cena
1. auto 600 Kč
2. auto 15 000 Kč
3. a další auto 30 000 Kč

Ceny jsou platné od 1.9.2018 v oblasti 1-01 městské části Brno-střed. 

Jak si mohu parkovací oprávnění vyřídit: 
•    Fyzicky - na kontaktním pracovišti v ulici Zvonařka 5 (zřízení osobní stránky uživatele a parkovacího oprávnění obratem) - (ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁNÍ ZDE)
•    Elektronicky - přes datovou schránku nebo elektronickým podpisem poslat žádost na zřízení osobní stránky uživatele (na výřízení je ze zákona 30 dní). Poté zasíláme přihlašovací údaje k osobní stránce uživatele, přes kterou je možné vyřídit a spravovat veškerá oprávnění elektronicky. 

Co když za mnou přijede návštěva nebo opravář?
•    Každý rezident, bez ohledu na věk či vlastnictví automobilu, může ročně poskytnou až 150 hodin parkovacího oprávnění. O tuto možnost je potřeba při vyřizování parkovacího oprávnění požádat. 
•    100 hodin ročně je zdarma, zbylých 50 hodin lze dokoupit za 100 Kč 
•    Parkovací oprávnění lze návštěvám poskytnout přes osobní stránky uživatele

Kde bude mé parkovací oprávnění platit?
Brno zvolilo systém „květinky“, takže rezidentní parkovací oprávnění bude platit nejen v mé oblasti (střed „květinky“), ale i ve všech sousedících oblastech („okvětní lístky květinky“). Tím se značně rozšíří území, na kterém mohu zaparkovat. Výjimkou je jen nejužší centrum města, kde budou moci parkovat pouze lidé z této oblasti. Čísla oblastí budou vyznačeny na dopravních značkách. 

Pro získání dokladu musí rezident

2. Prokázat právní vztah k vozidlu

Vlastník nebo provozovatel Vozidla
- technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla.
    
Uživatel Vozidla na základě leasingu nebo dlouhodobého pronájmu
- technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla,
- leasingovou či nájemní smlouvou,
- dokladem o oprávnění k podnikání pronajímatele nebo leasingového pronajímatele v oboru pronájmu a půjčování věcí movitých.
    
Uživatel Vozidla na základě smlouvy s poskytovatelem úvěru při pořízení Vozidla na úvěr (formulář)
- technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla,
- úvěrovou smlouvou a (případně) související smlouvou, ze kterých vyplývá užívací právo žadatele k Vozidlu,
- dokladem o oprávnění k podnikání poskytovatele úvěru v oboru poskytování úvěru.

Uživatel Vozidla na základě svěření Vozidla zaměstnavatelem k soukromým účelům žadatele (formulář)
- technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla,
- čestné prohlášení zaměstnavatele o existenci pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a žadatelem coby zaměstnancem a o svěření Vozidla žadateli.
    
Uživatel Vozidla na základě svěření Vozidla jako členovi voleného orgánu právnické osoby (není uzavřena pracovní smlouva) (formulář)
- technickým průkazem Vozidla nebo osvědčením o registraci Vozidla,
- čestným prohlášením právnické osoby, že žadatel je členem voleného orgánu této právnické osoby, a o svěření Vozidla žadateli, pokud se jedná o právnickou osobou zapsanou do veřejného rejstříku vedeného za základě právního řádu České republiky, výpisem z veřejného rejstříku dokládajícího existenci této právnické osoby, resp. jiného dokladu dokládající existenci této právnické osoby.

1. Prokázat trvalý pobyt či přechodný pobyt nebo vlastnictví nemovitosti

Prokázání trvalého pobytu – Občané České republiky

- občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

Pozn.: Za místo trvalého pobytu v Rezidentní oblasti se nepovažuje, pokud je adresou trvalého pobytu fyzické osoby v Rezidentní oblasti sídlo ohlašovny nebo sídlo zvláštní matriky, které je v informačním systému označeno jako adresa úřadu. 

Prokázání trvalého pobytu – Osoby, které nejsou občany České republiky (cizinci) a zároveň jsou občany Evropské unie

cestovním dokladem a jedním z dokladů:
- průkazem o povolení k trvalému pobytu o pobytu cizinců 
- potvrzením o přechodném pobytu 

Prokázání trvalého pobytu – Osoby, které nejsou občany České republiky (cizinci), a zároveň nejsou občany Evropské unie

- cestovním dokladem a průkazem o povolení k pobytu vydaným cizinci s povoleným trvalým pobytem

Prokázání vlastnictví nemovitosti

- občanským průkazem nebo cestovním dokladem a
- výpisem z katastru nemovitostí dokládajícím, že žadatel vlastní nemovitou věc v Rezidentní oblasti.

3. Zaplatit poplatek dle ceníku

Posledním krokem k vyřízení parkovacího povolení je zaplacení poplatku dle ceníku. 

Související pojmy (slovníček pojmů)

Rezident

  • Fyzická osoba, která má v oblasti místo trvalého pobytu nebo zde vlastní nemovitost. Rezidentní oprávnění platí v oblasti, kde rezident bydlí, ale rovněž v okolních oblastech. V dalších částech města pro dotyčného držitele oprávnění platí status „návštěvníka“. Pro získání parkovacího oprávnění pro rezidenta nestačí nájemní smlouva – je nutné si na jejím základě vyřídit trvalý pobyt.

Oblast placeného stání (OPS)

  • Od 1. září 2018 je oblast parkovacího stání zavedena v nejužším centru Brna (vyznačeno žlutě). Od 1. listopadu 2018 se parkovací systém rozšíří na další tři oblasti z městské části Brno-střed (vyznačeno modře). 
  • Regulaci podléhají ulice vyznačeny červenou a modrou barvou. 
    • Ulice označené modrou barvou - zde může zaparkovat pouze rezident či abonent
    • Ulice označené červenou barvou - zde může zaparkovat rezident, abonent, i návštěvník
  • Každá oblast má vlastní parkovací režim, který je znázorněn na dopravním značení. Na drtivé většině míst regulace během dne nebude, jelikož zde probíhá přirozená obměna mezi parkujícími v noci a parkujícími ve dne. Regulace tak bude platit jen přes noc (např. 18:00 - 6:00), aby mohli rezidenti zaparkovat v okolí svého bydliště po příchodu z práce. V prvních dvou etapách projektu, tedy v centru Brna, a dále na lokálních místech, kde je nutné přes den regulovat návštěvníky, bude zaveden režim s celodenní regulací (pondělí - pátek od 8:00 do 6:00 následujícího dne) 
  •  

Rezidentní oprávnění

  • Pro získání je nutné prokázat trvalý pobyt, případně vlastnictví nemovitosti, právní vztah k vozidlu, a musí být zaplacen poplatek dle ceníku. 

Mohlo by vás zajímat (otázky a odpovědi)

Aktuality

17. 6. 2019

VÝPADEK PARKOVACÍCH AUTOMATŮ

Velmi se omlouváme za dnešní systémový výpadek, který zapříčinil nemožnost zaplatit parkování prostřednictvím parkovacích automatů. Na nápravě intenzivně pracujeme.

24. 5. 2019

Omezení provozu na pracovišti Zvonařka 5

V kontaktním centru na Zvonařce bude v týdnu od 27.5. do 31.5. omezen provoz. Pokud si v tomto týdnu půjdete cokoliv na Zvonařku vyřídit, prosíme o trpělivost, čekací doba se může prodloužit. Doporučujeme elektronické objednání na následující týden a dále. Děkujeme za pochopení.

Elektronické objednání najdete zde: 

23. 5. 2019

ANKETA K REZIDENTNÍMU PARKOVÁNÍ

Spustili jsme průzkum spokojenosti s rezidentním parkováním. Vaše názory jsou pro nás velmi cenné, protože tímto způsobem můžeme zjistit náměty na zlepšení systému. Rezidenti a abonenti se mohou zúčastnit ankety online prostřednictvím osobních stránek uživatele. Návštěvníci jsou oslovováni na ulici v oblastech, kde je rezidentní parkování již zavedeno. Děkujeme za zpětnou vazbu!