Vjezd
do centra

Změna pravidel pro vjezd do centra od 1. září 2020

 

Vracíme centrum chodcům - nejdůležitější informace

 • Od 1. září 2020 se změnila pravidla pro vjezd vozidel do historického centra
 • Centrum je nově rozděleno na 7 podoblastí
 • Do každé z podoblastí je vydáváno vjezdové oprávnění zvlášť a držitel může s vozidlem pohybovat jen v dané podoblasti
 • Výjimkou jsou držitelé parkovacího oprávnění z pěší zóny, kde nejsou parkovací stání - ti mají vjezd i do jiné podoblasti
 • Držitelé parkovacího oprávnění mají stále možnost parkovat i v sousedících oblastech (princip květinky)
 • Parkovací oprávnění je odděleno od vjezdového oprávnění (není jeho součástí jako dosud)
 • V celé zóně A už nemůže parkovat nikdo bez dlouhodobého oprávnění
 • Dodržování nových pravidel je kontrolováno automatickým kamerovým systémem
 • Nová pravidla platí od 1. září 2020, zkontrolujte si v Osobních stránkách uživatele dobu platnosti stávajícího oprávnění a případně si vyřiďte nové
 • Změny mají přinést zejména zklidnění dopravy v historickém centru a zvýšení bezpečnosti chodcůRezident / Abonent

 • Vjezdové oprávnění je platné jen do podoblasti, kde máte trvalý pobyt/vlastníte nemovitost nebo máte sídlo společnosti/provozovnu – je možné vjet s vozidlem pouze do dané podoblasti.
 • Vaše oprávnění je od 1. 9. 2020 platné pouze pro vjezd do vaší podoblasti.
 • Vjezdové oprávnění vám je automaticky dle adresy trvalého pobytu/vlastnictví nemovitosti nebo sídla/provozovny přiděleno do dané podoblasti. Nemusíte si sami žádat. Zkontrolujte si však správnost údajů daného oprávnění.
 • Platnost parkovacího a vjezdového oprávnění je různá (už se nejedná o jedno oprávnění).
 • Oprávnění je platné 6 měsíců (do 28. 2. 2021). Poté je nutné, abyste si již sami požádali o prodloužení platnosti vjezdového oprávnění.
 • Rezidenti a abonenti, jejichž podoblast je pěší zóna (žlutá oblast na mapě), kde se nachází málo parkovacích stání, mají přidělenou další podoblast, kde mohou parkovat.
 • Do podoblasti Veselá již není nutné mít vyřízené vjezdové oprávnění – vjezd je zde povolen.
 • Vjezdové oprávnění je stále zdarma.
 • Prosíme, zkontrolujte si platnost vašeho oprávnění v OSU (osobní stránky uživatele). V případě nesrovnalostí piště na e-mail parkovanivbrne@brno.cz nebo volejte na infolinku 542 172 525. 


POZOR! Parkování v zóně A

Od 1. 9. 2020 se mění význam zóny A. Není již možné parkovat v zóně A jako návštěvník (parkovat mohou pouze majitelé dlouhodobých parkovacích oprávnění – např. rezident, abonent, zdravotnické služby…), není možné si zakoupit krátkodobé návštěvnické oprávnění (v parkovacím automatu, platba pomocí mobilní aplikace a pomocí SMS)! Parkovací oprávnění je stále platné i v sousedících oblastech (princip květinky), ale je nutné respektovat, kde máte v historickém centru platné vjezdové oprávnění.

Jak si vyřídit oprávnění?

Postup je stejný, jako při vyřízení rezidentního / abonentního oprávnění.

Online: V osobních stránkách uživatele zvolíte možnost Nové oprávnění -> Vjezdový (a kategorii - rezident, abonent, činnost, atd.). Přiložíte požadované dokumenty k prokázání právního vztahu k vozidlu a k dané podoblasti. Odešlete žádost. 

Fyzicky na Zvonařce 5, úřední hodiny naleznete zde

Vjezdové oprávnění je zdarma.

Co se v praxi změní?

Dosud mohl každý držitel vjezdového oprávnění projíždět libovolně historickým centrem města. Nyní se musí držet pouze v rámci své podoblasti. Jedinou výjimkou je podoblast Veselá, přes kterou lze dojet do garáží Velkého Špalíčku. Parkovat na ulici však nemůže žádný návštěvník, pouze držitelé dlouhodobého oprávnění do konkrétní podoblasti. 

Zásobování

 • Nově je možné zásobovat pouze v době od 6:00 do 10:30 hodin.
 • Je nutné prokázat právní vztah k vozidlu (technický průkaz vozidla) a prokázat důvod vjezdu (například smlouvou či objednávkou s odběratelem).
 • Oprávnění je zdarma.
 • Oprávnění je platné do všech podoblastí (celá oblast 1-01).
 • Při žádosti o nové oprávnění zvolte pro povolení k vjezdu oblast 1-01.
 • Prosíme, zkontrolujte si platnost oprávnění v OSU (osobní stránky uživatele).
 • V případě nesrovnalostí pište na e-mail parkovanivbrne@brno.cz nebo volejte na infolinku 542 172 525.
 • Po vypršení platnosti oprávnění je nutné si zažádat o prodloužení oprávnění, které bude vydáváno pouze na 6 měsíců.
 • Pro nakládku a vykládku primárně slouží obrátková stání, takzvané dropzóny. Dropzóny jsou parkovací místa, která slouží pro obrátkové stání, na kterém můžete parkovat maximálně po dobu vyznačenou na značce. Za předním sklem auta musíte nechat viditelně označenou dobu příjezdu (například na parkovacích hodinách nebo čitelně napsané na papírku).


POZOR! Parkování v zóně A

Od 1. 9. 2020 se mění význam zóny A. Není již možné parkovat v zóně A jako návštěvník (parkovat mohou pouze majitelé dlouhodobých parkovacích oprávnění – např. rezident, abonent, zdravotnické služby…), není možné si zakoupit krátkodobé návštěvnické oprávnění (v parkovacím automatu, platba pomocí mobilní aplikace a pomocí SMS)!

Kdo si může vyřídit vjezdové oprávnění?

 • Rezidenti
 • Abonenti
 • Majitelé parkovacích stání (garáže, vyhrazená parkovací stání, atd.)
 • Činnosti (zásahové, zásilkové, pečovatelské a sociální služby, atd.)
 • ZTP a ZTP/P
 • Zásobování (s platným povolením umožněno jen od 6:00 do 10:30)
 • Taxi (jen s platnou objednávkou)
 • Vozidla integrovaného záchranného systému a městské policie

ZTP a ZTP/P

ZTP

 • Pro držitele ZTP se od 1. 9. 2020 nic nemění.
 • Oprávnění je platné v celé oblasti 1-01 (v celém historickém centru), vjezd je s tímto oprávnění povolen do všech podoblastí.
 • Oprávnění je zdarma.
 • Parkovat lze v oblasti 1-01 pouze na parkovacích místech vyhrazených pro OZP.
 • Prosíme, zkontrolujte si platnost vašeho oprávnění v OSU (osobní stránky uživatele). V případě nesrovnalostí piště na e-mail parkovanivbrne@brno.cz nebo volejte na infolinku 542 172 525.
 • Po vypršení platnosti oprávnění je nutné si zažádat o prodloužení oprávnění, které bude vydáváno pouze na 6 měsíců.


ZTP/P

 • Pro držitele ZTP/P se od 1. 9. 2020 nic nemění.
 • Vjezdové oprávnění je stále součástí parkovacího oprávnění „Parkovací ZTP/P“.
 • Pozor! Musíte mít zadanou registrační značku, kterou si můžete měnit podle toho, které vozidlo zrovna využíváte.
 • Oprávnění je platné v celé oblasti 1-01 (v celém historickém centru), vjezd je s tímto oprávnění povolen do všech podoblastí.
 • Oprávnění je zdarma.
 • Prosíme, zkontrolujte si platnost vašeho oprávnění v OSU (osobní stránky uživatele). V případě nesrovnalostí piště na e-mail parkovanivbrne@brno.cz nebo volejte na infolinku 542 172 525.


POZOR! Parkování v zóně A

Od 1. 9. 2020 se mění význam zóny A. Není již možné parkovat v zóně A jako návštěvník (parkovat mohou pouze majitelé dlouhodobých parkovacích oprávnění – např. rezident, abonent, zdravotnické služby, parkovací ZTP/P…), není možné si zakoupit krátkodobé návštěvnické oprávnění (v parkovacím automatu, platba pomocí mobilní aplikace a pomocí SMS)!
Jak si vyřídit vjezdové oprávnění?

Rezident

Abonent

Majitelé parkovacích stání

 • Prokázat vlastnictví parkovacího stání (výpis z KN u garáže, potvrzení u VPS)
 • Prokázat právní vztah k vozidlu

ZTP a ZTP/P

 • Občanský průkaz nebo cestovní pas
 • Průkaz OZP označený symbolem ZTP nebo ZTP/P 
 • Parkovací průkaz osoby se zdravotním postižením
 • Držitelé průkazu OZP mohou v historickém centru parkovat výhradně na místech označených symbolem pro OZP (rozmístění najdete zde

Zásobování

 • Prokázat právní vztah k vozidlu
 • Prokázat důvod vjezdu (například smlouvou či objednávkou s odběratelem)


Jak se budou vjezdy do historického centra kontrolovat?

Kontrola bude probíhat prostřednictvím automatického kamerového systému. 
Kde stojím?

Aktuality

2. 5. 2021

Systém rezidentního parkování v květnu

Od pondělí 3. května se parkovací systém rozšíří do oblasti 6-01 (Nové Černovice). Zatím pouze do části ulice Zveřinova a Klíčova. Oblast spadá do Zóny C, kde je regulace v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Všechny možnosti platby v zóně C najdete zde: https://bit.ly/PB_platby

TIP: Vyzkoušejte interaktivní mapu, kde například zjistíte, ...

14. 4. 2021

Parkování v Brně 2022

V příštím roce se parkovací systém rozšíří do dalších oblastí, které budou spadat do zóny C (regulace v pracovní dny od 17 do 6 hodin). Rada města Brna, v součinnosti s městskými částmi, schválila následující aktualizovaný harmonogram:

 • 16. 5. 2022 se zapojí oblast 4-01 (Erbenova) a dále pak
 • 13. 6. 2022 oblast 4-02 (Francouzská)
 • 18. 7. 2022 oblast 4-03 ...

9. 4. 2021

Prodloužení oprávnění

Před koncem platnosti oprávnění odesíláme upozornění e-mailem. K prodloužení však nedojde, pokud jen zopakujete loňskou platbu, protože variabilní symbol se mění s každým nově vydaným oprávněním. Jak tedy oprávnění prodloužit? V osobních stránkách uživatele (OSU) existují dva způsoby:

 • Na úvodní stránce zvolte možnost Prodloužení oprávnění. V tabulce vyberte příslušné oprávnění a odešlete ...

Facebook Brno

© Statutární město Brno. Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.