Regulace vjezdů

Změna pravidel pro vjezd do centra od 1. července 2022

Od 1. července se mění pravidla pro vjezd vozidel do historického centra. Podoblast Pěší zóna se rozdělí na tři části. Náměstí Svobody bude neprůjezdné a dodržování pravidel bude kontrolovat městská policie. Vjezd bude povolený pouze v době od 6:00 do 10:30, a to jen pro rezidenty, abonenty, zásobování a poskytovatele služeb s oprávněním. Výjimku samozřejmě mají složky integrovaného záchranného systému, atp. V případě nutnosti vjezdu mimo tuto dobu je nutné si zažádat o výjimku.

Cílem změny pravidel pro vjezd je výrazné omezení průjezdu vozidel tímto exponovaným místem, což má zajistit větší bezpečnost pěších. Jedná se o pilotní projekt, který bude vyhodnocený v září.

Více informací najdete v tiskové zprávě: https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/vjezd-autem-na-namesti-svobody-se-vyrazne-zprisni-prioritu-ma-ochrana-chodcu-zatim-jde-o-pilotni-p/PRAVIDLA PLATNÁ DO 1. ČERVENCE 2022: Nejdůležitější informace

 • Od 1. září 2020 se změnila pravidla pro vjezd vozidel do historického centra
 • Centrum je rozděleno na 7 podoblastí
 • Do každé z podoblastí je vydáváno vjezdové oprávnění zvlášť a držitel se může s vozidlem pohybovat jen v dané podoblasti
 • Výjimkou jsou držitelé parkovacího oprávnění z pěší zóny, kde nejsou parkovací stání - ti mají vjezd i do jiné podoblasti
 • Držitelé parkovacího oprávnění mají stále možnost parkovat i v sousedících oblastech (princip květinky)
 • Parkovací oprávnění je odděleno od vjezdového oprávnění (není jeho součástí jako dosud)
 • V celé zóně A nemůže parkovat nikdo bez dlouhodobého oprávnění
 • Dodržování nových pravidel kontroluje automatický kamerový systém
 • Změny mají přinést zejména zklidnění dopravy v historickém centru a zvýšení bezpečnosti chodcůRezident / Abonent

 • Parkovací oprávnění je odděleno od vjezdového oprávnění
 • Rezidenti a abonenti mají nárok na vjezdové oprávnění do podoblasti, kde mají trvalý pobyt / vlastní nemovitost nebo sídlo / provozovnu společnosti
 • S tímto oprávněním se pak mohou vozidlem pohybovat pouze v rámci své podoblasti
 • Rezidentům z pěší zóny, kde se nachází málo parkovacích stání, je přidělena další podoblast, kde mohou parkovat

Jak si vyřídit oprávnění?

Postup je stejný, jako při vyřízení rezidentního / abonentního oprávnění.

Online: V osobních stránkách uživatele zvolíte možnost Nové oprávnění -> Vjezdový (a kategorii - rezident, abonent, činnost, atd.). Přiložíte požadované dokumenty k prokázání právního vztahu k vozidlu a k dané podoblasti. Odešlete žádost. 

Fyzicky na Zvonařce 5, úřední hodiny naleznete zde

Vjezdové oprávnění je zdarma.

Co se v praxi změnilo?

Do změny pravidel mohl každý držitel vjezdového oprávnění projíždět libovolně historickým centrem města. Od 1. září 2020 se musí držet pouze v rámci své podoblasti. Jedinou výjimkou je podoblast Veselá, přes kterou lze dojet do garáží Velkého Špalíčku. Parkovat na ulici však nemůže žádný návštěvník, pouze držitelé dlouhodobého oprávnění do konkrétní podoblasti. 

Jak je to se zásobováním?

Pro zásobování je stanovena doba na rozmezí od 6:00 do 10:30. Zásobování probíhá na takzvaných dropzónách, jejichž rozmístění najdete zde

Kdo si může vyřídit vjezdové oprávnění?

 • Rezidenti
 • Abonenti
 • Majitelé parkovacích stání (garáže, vyhrazená parkovací stání, atd.)
 • Činnosti (zásahové, zásilkové, pečovatelské a sociální služby, atd.)
 • ZTP a ZTP/P
 • Zásobování (s platným povolením umožněno jen od 6:00 do 10:30)
 • Taxi (jen s platnou objednávkou)
 • Vozidla integrovaného záchranného systému a městské policie

Jak si vyřídit vjezdové oprávnění?

Rezident

Abonent

Majitelé parkovacích stání

 • Prokázat vlastnictví parkovacího stání (výpis z KN u garáže, potvrzení u VPS)
 • Prokázat právní vztah k vozidlu

ZTP a ZTP/P

 • Občanský průkaz nebo cestovní pas
 • Průkaz OZP označený symbolem ZTP nebo ZTP/P 
 • Parkovací průkaz osoby se zdravotním postižením
 • Držitelé průkazu OZP mohou v historickém centru parkovat výhradně na místech označených symbolem pro OZP (rozmístění najdete zde

Zásobování

 • Prokázat právní vztah k vozidlu
 • Prokázat důvod vjezdu (například smlouvou či objednávkou s odběratelem)


Jak se vjezdy do historického centra kontrolují?

Kontrola probíhá prostřednictvím automatického kamerového systému. 

Zádržný systém (sloupky)

Zádržný systém (tzv. sloupky), který reguluje vjezdy do některých částí historického centra, se od 19. února 2024 sjednocuje. Dosud se sloupky zasunovaly v různých časech, nyní budou zasunuté každý den od 5:00 do 10:30. Výjimkou je sloupek k areálu Petrova, který si ovládá správa areálu sama.

Kde stojím?

Aktuality

21. 3. 2024

Značení v oblasti 2-06 (Vychodilova)

Systém rezidentního parkování se od 22. dubna rozšíří do oblasti 2-06. Realizace dopravního značení bude probíhat od příštího týdne a v průběhu dubna v ulicích jako Colova, Sovova, Zeyerova, Vrázova nebo Strmá.Prosíme, respektujte dočasný zákaz parkování, urychlí nám to práci, vyhnete se pokutě a ulice tak budou připravené dříve. Děkujeme. 

18. 3. 2024

Anketa k rezidentnímu parkování

Chcete přispět ke zlepšení systému rezidentního parkování? Aktuálně probíhá anketa, která je primárně určená rezidentům a abonentům. Odkaz na anketu najdete po přihlášení do osobních stránek uživatele, případně zde.  

Anketa zabere maximálně 10 minut a výsledky budeme prezentovat na webu parkovanivbrne.cz.

11. 3. 2024

Vinohrady, Maloměřice a Obřany v parkovacím systému

K systému rezidentního parkování se připojila část městské části Brno-Vinohrady a Brno-Maloměřice a Obřany. To v praxi znamená, že se nově vzniklé oblasti 18-01, 18-04 a 19-01 stávají okvětními lístky a místní rezidenti si mohou vyřídit parkovací oprávnění, se kterým pak lze parkovat v sousedících regulovaných oblastech (více ...

Facebook Brno

© Statutární město Brno. Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.