Regulace vjezdů

Regulace ve vašem vnitrobloku

Od 14. června 2021 se změnily pravidla pro vjezd do vnitrobloků. Ve vnitroblocích není zavedení rezidentního parkování možné, jelikož zpravidla nejde o místní komunikace. Po zavedení parkovacího systému v okolí vnitrobloku nastává situace, kdy řidiči, kteří nechtějí platit za parkování nebo nemají nárok na dlouhodobé parkovací oprávnění, parkují ve vnitrobloku a zhoršují tak dostupnost parkovacích stání pro rezidenty. Většina vnitrobloků má již dnes vjezd omezen pouze pro dopravní obsluhu, značení však není dodržováno a dodržování je pro Městskou policii Brno složitě vymahatelné. Proto vedení města Brna přistoupilo k řešení, kdy je vjezd umožněn jen vozidlům s oprávněním k vjezdu. Vyřízení vjezdového oprávnění je dobrovolné, pokud do vnitrobloku nepotřebujete vjíždět, nemusíte si oprávnění vyřizovat. 

INFO: Vzhledem k tomu, že oprávnění je jen pro vjezd, nejsou ve vnitrobloku vyznačena parkovací stání modrou čárou. Vjezdové oprávnění držitele neopravňuje k stání v rozporu s předpisy. Je proto důležité, aby si řidiči dali pozor na stání na chodníku, trávníku, atd. Zásobování má povoleno vjezd pouze v době od 6:00 do 12:00. Mimo tuto dobu je vjezd a stání zásobovacích vozidel ve vnitrobloku zakázán.

Kontrolu registračních značek zajistí strážníci Městské policie Brno.

Manipulační poplatek (zavedení údajů do výdejny vjezdových oprávnění) za vydání oprávnění je 200 Kč za každé vozidlo. Lze vyřídit na tuto dobu: 

 • Rok (rezidenti, abonenti, atd.) 
 • Konkrétní období (dle doložené potřeby, nejčastěji zásobování, stěhování, atp.). Manipulační poplatek je i v tomto případě vždy 200 Kč za jedno oprávnění. 

KDO SI MŮŽE VYŘÍDIT OPRÁVNĚNÍ K VJEZDU?

REZIDENT

fyzická osoba s trvalým pobytem (u cizinců z EU s přechodným pobytem, u cizinců mimo EU s povoleným trvalým pobytem) nebo vlastník nemovitosti v daném vnitrobloku doloží:

 • občanský průkaz (v případě trvalého pobytu) nebo výpis z katastru nemovitostí (v případě vlastnictví nemovitosti)
 • technický průkaz vozidla (kde je žadatel uvedený jako vlastník nebo provozovatel)


ABONENT

podnikající fyzická nebo právnická osoba se sídlem nebo provozovnou v daném vnitrobloku doloží: 

 • výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku
 • technický průkaz vozidla (kde je žadatel uvedený jako vlastník nebo provozovatel)


ZÁSOBOVÁNÍ

 • technický průkaz vozidla (kde je žadatel uvedený jako vlastník nebo provozovatel)
 • smlouvu nebo objednávku, která prokazuje nutnost vjezdu do vnitrobloku


Konkrétní druhy oprávnění najdete v další kapitole "JAKÉ JSOU DRUHY OPRÁVNĚNÍ"

CO REGULACE VNITROBLOKŮ ZNAMENÁ V PRAXI?

Od června 2021 bude vjezd do vnitrobloku povolen jen místním rezidentům, abonentům a pro zásobování, které bude omezeno pouze na určitou část dne. Podmínky pro získání vjezdového oprávnění jsou stejné, jako u parkovacího oprávnění: Pro získání vjezdového oprávnění je také nutné prokázat právní vztah k vozidlu a splnit podmínky pro jednotlivé skupiny v daném vnitrobloku. 

JAK SI VYŘÍDIT OPRÁVNĚNÍ?

Postup je stejný, jako v systému rezidentního parkování.

 • Nejjednodušším způsobem je vyřízení online přes Osobní stránky uživatele (OSU)
 • OSU založíte pomocí e-mailu (postup najdete zde)
 • OSU lze vyřídit i přes datovou schránku
 • Pokud preferujete osobní vyřízení, navštivte s požadovanými dokumenty kontaktní centrum Zvonařka 5

Aktuální úřední hodiny najdete na zde

KTERÝCH VNITROBLOKŮ SE REGULACE TÝKÁ?

 • Čápkova - Jana Uhra
 • Dřevařská - Bayerova
 • Grohova - Čápkova
 • Křídlovická - Nové Sady 
 • Nádvorní - Náplavka
 • Nové Sady
 • Rybářská - Křižkovského
 • Rybářská - Veletržní
 • Pod Kaštany

Podrobnou mapu regulovaných vnitrobloků najdete zde

Seznam konkrétních adres, kterých se regulace týká, najdete zdeJAKÉ JSOU DRUHY OPRÁVNĚNÍ?

 • Vnitroblok – rezident

Fyzické osoby, které zde mají trvalý pobyt (u cizinců přechodný nebo povolený trvalý pobyt). Pro získání oprávnění je nutné doložit občanský průkaz a technický průkaz vozidla.

 • Vnitroblok – abonent

Právnické nebo podnikající fyzické osoby, které zde mají sídlo nebo provozovnu. Pro získání oprávnění je nutné doložit výpis z obchodního či živnostenského rejstříku a technický průkaz vozidla.

 • Vnitroblok – veřejná instituce

Veřejné instituce, které zde mají sídlo nebo provozovnu. Pro získání oprávnění je nutné doložit výpis z obchodního rejstříku a technický průkaz vozidla.

 • Vnitroblok – vlastník nemovitosti

Fyzické či právnické osoby, které zde vlastní nemovitost. Pro získání oprávnění je nutné doložit výpis z katastru nemovitostí a technický průkaz vozidla.

 • Vnitroblok – vlastník parkovacího stání

Fyzické či právnické osoby, které zde vlastní například garáž nebo vyhrazené parkovací stání. Pro získání oprávnění je nutné doložit výpis z katastru nemovitostí, případně potvrzení o VPS.

 • Vnitroblok – zásobování

Fyzické či právnické osoby, které zde provádí zásobování. Pro získání oprávnění je nutné doložit smlouvu či objednávku o zásobování a technický průkaz vozidla. Vjezd pro zásobování je možný od 6 do 12 hodin.

 • Vnitroblok – ZTP,ZTP/P, 65+ 

Místní držitelé průkazu OZP označený symbolem ZTP nebo ZTP/P, který je nutný doložit spolu s občanským průkazem. Nebo rezident starší 65 let (včetně), doloží občanský průkaz a v případě vlastnictví nemovitosti i výpis z katastru nemovitostí. Technický průkaz se v těchto případech nedokládá, registrační značku přijíždějícího vozidla lze v Osobních stránkách uživatele měnit. 

 • Vnitroblok – výjimka

Stěhování, opravy, údržbu a další situace, které vyžadují vjezd do vnitrobloku. K získání oprávnění je nutné doložit smlouvu či objednávku a technický průkaz vozidla.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

 • PROČ JE DO VNITROBLOKŮ REGULOVÁN JEN VJEZD? Vnitrobloky nejsou místní komunikací, proto v nich nelze regulovat parkování (ve vnitroblocích nejsou a ani nebudou modré čáry označující parkovací stání). Z toho důvodu jsme přistoupili k regulaci vjezdu a povolení k vjezdu je vydáváno jen rezidentům, abonentům, zásobování aj.
 • PLATÍ PRINCIP KVĚTINKY I NA VNITROBLOKY? Neplatí. Ve vnitroblocích je regulován vjezd a oprávnění k vjezdu si mohou vyřídit rezidenti a abonenti z přilehlých nemovitostí. Princip květinky platí v systému rezidentního parkování, který s regulací vjezdů ve vnitroblocích nesouvisí.
 • PLATÍ VOLNÉ HODINY PRO NÁVŠTĚVY I U VNITROBLOKŮ? Neplatí. Je to stejný případ jako u principu květinky.
 • PROČ MUSÍM PLATIT ZA PARKOVÁNÍ NA ULICI I ZA VJEZD DO VNITROBLOKU? Je důležité rozlišit systém rezidentního parkování a omezení vjezdu (například do centra nebo právě do vnitrobloku). Oprávnění ke vjezdu se nevylučuje s parkovacím oprávněním. Rezidenti, kterých se regulace vnitrobloku týká, mohou mít obě oprávnění nebo jen jedno z nich. Pokud by nevyužili možnost vjet do vnitrobloku, vjezdové oprávnění si vyřizovat nemusí.
 • KDY SE DOČKÁME REGULACE VJEZDU I DO DALŠÍCH VNITROBLOKŮ? Od 14. června se spouští regulace prvních vnitrobloků. Jedná se o pilotní projekt, na kterém bude systém odzkoušen. Regulují se jen ty, o které požádala primárně příslušná městská část. Pokud se regulace osvědčí, bude stejný princip zaveden i do dalších problematických míst. Aktuálně však konkrétní termíny neznáme.
 • MOHOU DO VNITROBLOKU ZÍSKAT VJEZD JEN REZIDENTI A ABONENTI Z PŘILEHLÝCH NEMOVITOSTÍ? U většiny vnitrobloků to tak je. Výjimkou je zatím vnitroblok Pod kaštany, kde si mohou vjezd vyřídit také rezidenti a abonenti i z širší oblasti, konkrétně z části ulic Tábor a Šelepova. Přesné začlenění ulic najdete zde.
 • KVŮLI REGULACI VNITROBLOKU UŽ MI NEPŘIJEDE STĚHOVÁNÍ/ÚDRŽBA/OPRAVÁŘ. Do většiny vnitrobloků byl zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhu i dosud. Zavedením regulace vjezdu se bude oprávnění k vjezdu vydávat na konkrétní registrační značky. To je však možné vydat jen rezidentům, abonentům, zásobování nebo například z důvodu stěhování, údržby či oprav. Jednotlivé druhy vjezdových oprávnění najdete zde.
 • JE MOŽNÉ, ABY PRO MĚ PŘIJEL NAPŘÍKLAD PŘÍBUZNÝ, KDYŽ JSEM DRŽITEL PRŮKAZU OZP? Držitelé průkazu OZP, které jsou označeny symbolem ZTP nebo ZTP/P, si mohou vyřídit oprávnění k vjezdu do vnitrobloku. Podmínkou však je, že musí mít v přilehlé nemovitosti trvalý pobyt, případně ji vlastnit. Technický průkaz se v tomto případě nemusí dokládat, protože registrační značka přijíždějícího vozidla se dá v osobních stránkách uživatele měnit dle potřeby. Zařídit vjezd do vnitrobloku tak je možné v tomto případě komukoliv.
 • MOHU VJET DO VNITROBLOKU NA KOLE? Ano, vjezd je zakázán pro motorová vozidla.
 • Kde stojím?

  Aktuality

  8. 9. 2021

  ZNAČENÍ V OBLASTI 2-05 (ZÁHŘEBSKÁ)

  Systém rezidentního parkování se od 11. října rozšíří do oblastí 2-04 (Haasova) a 2-05 (Záhřebská). Realizace dopravního značení bude probíhat v následujících dnech v ulicích jako Záhřebská, Mozolky, Luční, Foerstrova nebo Navrátilova. Prosíme, respektujte dočasný zákaz parkování, urychlí nám to práci, vyhnete se pokutě a ulice tak budou připravené dříve. Děkujeme

  TIP:

  7. 9. 2021

  ZNAČENÍ V OBLASTI 2-04 (HAASOVA)

  Systém rezidentního parkování se od 11. října rozšíří do oblastí 2-04 (Haasova) a 2-05 (Záhřebská). Realizace dopravního značení probíhá v těchto dnech v ulicích Horova, Rosického nám. nebo Štursova. Prosíme, respektujte dočasný zákaz parkování, urychlí nám to práci, vyhnete se pokutě a ulice tak budou připravené dříve. Děkujeme.

  TIP:

  18. 8. 2021

  Systém rezidentního parkování v srpnu

  Od pondělí 30. srpna se parkovací systém rozšiřuje do oblastí 3-04 (Poděbradova) a 3-05 (Vackova) a 3-07 (Mojmírovo nám.). Oblasti spadají do Zóny C, kde je regulace v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Všechny možnosti platby za parkování najdete zde.

  TIP: Vyzkoušejte interaktivní ...

  Facebook Brno

  © Statutární město Brno. Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.