Koncepce parkování

Proč se zavádí nový systém parkování?

Parkování je záležitost, kterou řidič často řeší i několikrát denně. Cílem projektu je tento proces usnadnit a využít různé způsoby parkování v závislosti na aktuální potřebě řidiče.

Se zavedením nového systému parkování souvisí:

  • vytvoření jednotného systému regulace dopravy v klidu na území města Brna
  • uvolnění parkovacích kapacit ve prospěch trvale bydlících (tzv. rezidentů)
  • omezení parkování části návštěvníků a jejich rozmístění do vhodnějších lokalit
  • využívání parkovacích kapacit v různých denních cyklech (vysoká obrátkovost parkujících vozidel)
  • zkvalitnění životního prostředí

Aktuality

17. 6. 2019

VÝPADEK PARKOVACÍCH AUTOMATŮ

Velmi se omlouváme za dnešní systémový výpadek, který zapříčinil nemožnost zaplatit parkování prostřednictvím parkovacích automatů. Na nápravě intenzivně pracujeme.

24. 5. 2019

Omezení provozu na pracovišti Zvonařka 5

V kontaktním centru na Zvonařce bude v týdnu od 27.5. do 31.5. omezen provoz. Pokud si v tomto týdnu půjdete cokoliv na Zvonařku vyřídit, prosíme o trpělivost, čekací doba se může prodloužit. Doporučujeme elektronické objednání na následující týden a dále. Děkujeme za pochopení.

Elektronické objednání najdete zde: 

23. 5. 2019

ANKETA K REZIDENTNÍMU PARKOVÁNÍ

Spustili jsme průzkum spokojenosti s rezidentním parkováním. Vaše názory jsou pro nás velmi cenné, protože tímto způsobem můžeme zjistit náměty na zlepšení systému. Rezidenti a abonenti se mohou zúčastnit ankety online prostřednictvím osobních stránek uživatele. Návštěvníci jsou oslovováni na ulici v oblastech, kde je rezidentní parkování již zavedeno. Děkujeme za zpětnou vazbu!