Koncepce parkování

Proč se zavádí nový systém parkování?

Parkování je záležitost, kterou řidič často řeší i několikrát denně. Cílem projektu je tento proces usnadnit a využít různé způsoby parkování v závislosti na aktuální potřebě řidiče.

Se zavedením nového systému parkování souvisí:

  • vytvoření jednotného systému regulace dopravy v klidu na území města Brna
  • uvolnění parkovacích kapacit ve prospěch trvale bydlících (tzv. rezidentů)
  • omezení parkování části návštěvníků a jejich rozmístění do vhodnějších lokalit
  • využívání parkovacích kapacit v různých denních cyklech (vysoká obrátkovost parkujících vozidel)
  • zkvalitnění životního prostředí

Aktuality

21. 1. 2019

ZNAČKY S ORANŽOVÝM PRUHEM V CENTRU

V historickém centru města přibyly dopravní značky s oranžovým pruhem, který je v systému parkování přiřazen návštěvníkům. Na režimu parkování se nic nemění, i nadále podléhá vjezd do nejužšího centra povolení. Oranžový pruh se týká institucí, které byly dosud brány jako abonenti (zelený pruh), ale z hlediska legislativy abonenty být nemohou. Jiné řešení, než přidat na značky oranžový pruh, zatím ...

11. 1. 2019

Udělování hodin návštěvám

Každý rezident, bez ohledu na věk či vlastnictví řidičského průkazu, má nárok na 100 volných parkovacích hodin ročně (dalších 50 hodin lze přikoupit za 100 Kč). 

Jak na to? Hodiny se udělují přes osobní stránku uživatele. Na úvodní stránce najdete funkci Registrace návštěvníka. Do formuláře pak uvedete datum a čas začátku ...

13. 11. 2018

Vracení poplatku za parkovací oprávnění pro rezidenty

Ve všech oblastech (mimo historické centrum 1-01), které jsou připojené k novému systému parkování, nově stojí rezidentní oprávnění 0 Kč za první auto. Pokud jste si parkování vyřídili ještě v době, kdy byla cena 600 Kč, můžete si o vrácení poplatku zažádat. Jak?

V první řadě je potřeba vyplnit jednoduchý formulář s údaji (RZ auta, bankovní účet, atd.). Formulář je ke stažení zde  ...