Koncepce parkování

Proč se zavádí nový systém parkování?

Parkování je záležitost, kterou řidič často řeší i několikrát denně. Cílem projektu je tento proces usnadnit a využít různé způsoby parkování v závislosti na aktuální potřebě řidiče.

Se zavedením nového systému parkování souvisí:

  • vytvoření jednotného systému regulace dopravy v klidu na území města Brna
  • uvolnění parkovacích kapacit ve prospěch trvale bydlících (tzv. rezidentů)
  • omezení parkování části návštěvníků a jejich rozmístění do vhodnějších lokalit
  • využívání parkovacích kapacit v různých denních cyklech (vysoká obrátkovost parkujících vozidel)
  • zkvalitnění životního prostředí

Aktuality

13. 11. 2018

Vracení poplatku za parkovací oprávnění pro rezidenty

Ve všech oblastech (mimo historické centrum 1-01), které jsou připojené k novému systému parkování, nově stojí rezidentní oprávnění 0 Kč za první auto. Pokud jste si parkování vyřídili ještě v době, kdy byla cena 600 Kč, můžete si o vrácení poplatku zažádat. Jak?

V první řadě je potřeba vyplnit jednoduchý formulář s údaji (RZ auta, bankovní účet, atd.). Formulář je ke stažení zde  ...

1. 11. 2018

GROHOVA A JIRÁSKOVA

Vzhledem k trvajícím stavebním pracím budou poslední dvě ulice z 2. etapy parkovacího systému značeny 13. a 16. listopadu, a to v rámci blokového čištění. Za komplikace se omlouváme. 

1. 11. 2018

Druhá etapa parkovacího systému je spuštěná

Druhá etapa parkovacího systému je k 1.11.2018 spuštěná

  • Rezidenti mohou parkovat ve svých i sousedních oblastech (mimo historické centrum)
  • Návštěvníci se nemusí bát modrých pruhů, ty jsou tady pro všechny. Ve všech ulicích z druhé etapy je totiž návštěvnický režim. První hodina je zdarma, druhá za 10 Kč a každá další 20 Kč (zadat se musí i do automatu či mobilu ...